Żukowska Agnieszka

Żukowska Agnieszka

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2014, High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast., Journal of Food Engineering, 2014, 12896-102
  2. 2012, Właściwości mechaniczne skrobi o różnej wilgotności mierzone na AFM w odniesieniu do makroskopowych pomiarów, 2012, 39-39
X