IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 20-22.09.2024

IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 20-22.09.2024

Print Friendly, PDF & Email
Instytut Agrofizyki PAN wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskim Towarzystwem Mykologicznym oraz Sekcja Biotechnologia Grzybów PTMyk serdecznie zapraszają na
która odbędzie się w dniach 20-22.09.2024 w Lublinie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.07.2024.
Konferencja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II” – Wsparcie konferencji naukowych – nr projektu KONF/SP/0166/2023/01 – kwota dofinansowania 137 800,00 zł, całkowita wartość projektu 153 800,00 zł.
X