Laboratorium Materiałów Sypkich

Laboratorium Materiałów Sypkich

Laboratorium Materiałów Sypkich

Opiekun: prof. dr hab. inż. Mateusz Stasiak

e-mail: m.stasiak@ipan.lublin.pl

 

Profil badań

  • Charakterystyki mechaniczne materiałów roślinnych
  • Właściwości fizyczne sypkich surowców i produktów spożywczych istotnych w procesach składowania i przemieszczania
  • Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w materiałach sypkich podczas operacji technologicznych związanych ze składowaniem, przemieszczaniem i obróbką materiału
  • Identyfikacja i analiza lotnych substancji w funkcji zmian stanu fizykochemicznego surowców roślinnych


Analizy:

  • Wyznaczanie parametrów mechanicznych
  • Określanie parametrów materiałów sypkich do prawidłowego projektowania procesów mechanicznych
  • Analiza emisji substancji lotnych materiałów roślinnych w trakcie przechowywania
X