Łukaszuk Józef

Łukaszuk Józef

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 2. 2009, Variability of pressure drops in grain generated by kernel shape and bedding method., Journal of Stored Products Research, 45(2009), 112-118
 3. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 4. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 5. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 6. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 7. 2007, Effect of rapeseed and wheat kernel moisture on impact damage., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 299-304
 8. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 9. 2007, Czynniki kształtujące podatność nasion roślin uprawnych na uszkodzenia w warunkach działania sił udarowych., 2007
 10. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 11. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 12. 2005, Airflow resistance of wheat as affected by grain density and moisture content., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4, 1-10
 13. 2005, Wstępna ocena wpływu sposobu formowania złoża ziarna pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 709-714
 14. 2004, Influence of moisture content on pressure ratio of rape seeds, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 11-14
 15. 2004, Zależność oporu przepływu powietrza od gęstości złoża nasion, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 77-83
 16. 2004, Uszkodzenia nasion rzepaku jarego w warunkach działania sił udarowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 815-822
 17. 2004, Stanowisko do badań oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion, 2004
 18. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego nasion lnianki, 2004
 19. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na współczynnik tarcia zewnętrznego nasion lnianki, 2004
 20. 2003, Wpływ wybranych czynników na uszkodzenia nasion rzepaku w warunkach działania sił udarowych., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 213-220
 21. 2003, Ocena oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 645-650
 22. 2003, Powstawanie uszkodzeń nasion rzepaku w warunkach obciążeń dynamicznych., 2003
 23. 2003, Influence of moisture content on pressure ratio of rape seeds., 2003
 24. 2003, Zmiany odkształcenia objętościowego i przepuszczalności gazu w przechowywanych nasionach rzepaku., 2003
 25. 2002, Wyznaczanie kata tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 26. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania. Improving of the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in triaxial compression test., Acta Agrophysica, 2002, 78, 63-74
 27. 2002, Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 28. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania., 2002
 29. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 30. 2001, Analiza doświadczalna powstawania warstw ścinania w złożu nasion., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 85-91
 31. 2001, Wykorzystanie aparatu Jenike’go do oznaczania charakterystyk mechanicznych surowców i mieszanek paszowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 413-418
 32. 2001, Charakterystyki mechaniczne sypkich surowców mieszanek paszowych., 2001
 33. 2000, Formation of shear band in a granular material du-ring triaxial compression test., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 273-278
 34. 2000, Pomiar kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy metodą trójosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 39-50
 35. 2000, Czynniki wpływające na dokładność pomiaru kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., 2000
 36. 2000, Analiza doświadczalna powstawania warstwy ścinania w złożu nasion., 2000
 37. 1998, Formation of shear bands during triaxial compression tests., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 65, 1998
 38. 1997, Badanie pola przemieszczenia ziaren ośrodka granularnego w strefie ścinania., 1997
X