Wiącek Joanna

Wiącek Joanna

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Wiącek Joanna
Nr pokoju: B127
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 181

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Modelowanie Metodą Elementów Dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział   Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależność energii jąder atomowych od temperatury”
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: ” Modelowanie efektów quasi-statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych”
 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Strukturalne oraz mechaniczne właściwości polidyspersyjnych ośrodków sypkich, poddanych jednoosiowemu obciążeniu ściskającemu”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2024, Precise control of discharge of spherical particles by cone valve configuration: Insert – Converging orifice, Powder Technology, 433; 119225
 2. 2024, Discharge rate influenced by friction and shape of dimers: Numerical study, Tribology International, 193; 109421
 3. 2024, Application of MOX Sensors to Determine the Emission of Volatile Compounds in Corn Groats as a Function of Vertical Pressure in the Silo and Moisture Content of the Bed, Sensors, 24(7), 2187, DOI: 10.3390/s24072187
 4. 2024, Time of Consolidation and Humidity Influence on Properties of Food Powders, Processes, 1293), 424, DOI: 10.3390/pr12030424
 5. 2023, Converging orifice used to control the discharge rate of spherical particles from a flat floor silo, Scientific Reports, 13:669; DOI: 10.1038/s41598-023-27431-8
 6. 2023, DEM study of microstructural effects in friction of wheat on corrugated steel surface, Tribology International, 183, 1108435, DOI: 10.1016/j.triboint.2023.108435
 7. 2023, Determination of the Strength of Consolidated Powder Materials with a Pull-Based Tester, Materials, 16(9), 3557; DOI: 10.3390/ma16093557
 8. 2023, The Effect of the Grain Size Heterogeneity on the Bulk Solids Handling and Processing Technology, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r., , str. 63-63
 9. 2023, Controlled discharge of granular material from a flat floor silo with converging orifice, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 95-95
 10. 2023, Discharge rate influenced by shape and friction of particles in a shape of spheres and dimers, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 96-96
 11. 2023, Metody analizy numerycznej w badaniach naukowych i praktyce rolniczej, VI Konferencja Doktorantów pt.: „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa-Lublin, online, 14.12.20223 r., 8-9
 12. 2022, DEM modelling of the influence of initial stress state on the discharge rate of spherical particles from a model silo, Powder Technology, 403,117402, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.powtec.2022.117402
 13. 2022, An effect of content and particle stiffness on the mechanics of particle mixtures: experimental and numerical study, 24. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice (CMM) oraz 42. Konferencja Mechaniki Ciał Stałych (SolMech) (CMM-SolMech 2022); Swinoujście, 5-8.09.2022,
 14. 2022, Nowe metody badań proszków spożywczych oraz biomasy, XX Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2022”; Pułtusk, 20-23.09.2022,
 15. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
 16. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 17. 2021, Experimental analysis of wheat-wall friction and grain flow in a steel silo with corrugated walls, Biosystems Engineering, 209: 216-231; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.07.003
 18. 2021, Discharge Flow of Spherical Particles from a Cylindrical Bin: Experiment and DEM Simulations, Processes, 9,1860, str.1-20, DOI: 10.3390/pr9111860
 19. 2021, Modelling and simulation of fruit drop tests by discrete element method, Biosystems Engineering, 212, str. 228-240, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.08.007
 20. 2021, Experiments and DEM simulations of spherical particles discharge from a cylindrical bin, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 166
 21. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 22. 2020, Structural and Micromechanical Properties of Ternary Granular Packings: Effect of Particle Size Ratio and Number Fraction of Particle Size Classes, Materials, 13(2):339, str. 1-19, DOI: 10.3390/ma13020339
 23. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 24. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 25. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 26. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 27. 2019, DEM analysis of the flow and friction of spherical particles in steel silos with corrugated walls, Powder Technology, 355, str. 425-437, DOI: 10.1016/j.powtec.2019.07.072
 28. 2019, Two-dimensional particle shapes modelling for DEM simulations in engineering: a review, Granular Matter, str. 1-19, DOI: 10.1007/s10035-019-0935-1
 29. 2019, A DEM study of relationschip between mechanical strength and geometrical parameters of agglomerates composed of plant materials, 9th International Granulation Workshop 2019, Lousanne, Switzerland,
 30. 2019, DEM modelling of diametral compression test of starch agglomerates, 4th Polish Congress of Mechanics, PCM-CMM, Kraków, Poland, 8-12.06.2019,
 31. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 32. 2019, Friction of wheat on corrugated steel. Experiments and Discrete Element Method modelling. DEM 8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 196
 33. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 34. 2019, A DEM study of relationship between mechanical strength and friction and adhesive parameters of agglomerates composed of plant materials, 9th International Granulation Workshop, Lozanna, Switzerland, 26-28.06.2019 ,
 35. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 36. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of highly polydisperse granular mixtures with different PSD-s, Granular Matter, 20:17; DOI: 10.1007/s10035-018-0788-z
 37. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, 39: 88-95
 38. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 39. 2018, Effect of the particle size ratio on the structural properties of granular mixtures with discrete particle size distribution, Granular Matter, 20:31, DOI: 0.1007/s10035-018-0800-7
 40. 2018, Selection of material for X-ray tomography analysis and DEM simulations: comparison between granular materials of biological and non-biological origins, Granular Matter, 20(38): 1-14
 41. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 42. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 43. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of granular packings with various number of particle size fractions, 2-nd Workshop on Porous Media, Olsztyn, 28-30.06.2018 r., str. 54
 44. 2018, Effect of trimodality on structural and mechanical properties of granular packings with different particle size ratios and particle size fractions, 41st Solid Mechanics Conference (SolMech) Warszawa, 27-31.08.2018 r., str. 186-187
 45. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 46. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 47. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 48. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 49. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 50. 2017, Discrete Element Method for engineering application: modelling of granular materials transported on conveyor belt, 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science CMES, Lublin, Poland, 23-25.11.2017,
 51. 2016, Generacja złóż wirtualnych Metodą Elementów Dyskretnych, Granularne Ośrodki Porowate,
 52. 2016, Metoda Elementów Dyskretnych MED, 1st Workshop on Porous Media. Olsztyn, 1-3.07.2016 r. ,
 53. 2016, Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method, Particuology, 27: 88-94
 54. 2016, Geometrical parameters of binary granular mixtures with size ratio and volume fraction: experiments and DEM simulations, Granular Matter, 18(42): 1-10
 55. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 56. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 57. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 58. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 59. 2014, Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression., International Journal of Solids and Structures, 2014, 514189-4195
 60. 2014, Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures., Particuology, 2014, 1691-99
 61. 2014, Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution., Powder Technology, 2014, 268237-243
 62. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 63. 2013, Oddziaływania w materiałach sypkich, 2013
 64. 2013, Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013
 65. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 66. 2013, DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression, 2013, 715-725
 67. 2013, Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013, 118-118
 68. 2013, Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings, 2013, 69-69
 69. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 70. 2012, Energia fal, 2012
 71. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 72. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 73. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 74. 2012, Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials., Granular Matter, 2012, 14449-456
 75. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 76. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 77. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 78. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 79. 2011, Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling, International Agrophysics, 2011, 25(1): 59-65
 80. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 81. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 82. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 83. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 84. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 85. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 86. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 87. 2008, Influence of particle size variability on mechanical and geometrical properties of granular system., 2008
X