Frankowski Piotr

Frankowski Piotr

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
X