Horabik Józef

Horabik Józef

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Horabik Józef
Nr pokoju: B128
E-mail: j.horabik@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 183

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wpływ właściwości mechanicznych materiałów sypkich na rozkład naporu w silosie
 • Mechanizmy przenoszenia naprężeń w materiale sypkim
 • Charakterystyka właściwości fizycznych sypkich surowców i produktów spożywczych istotnych w procesach składowania

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1978    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Obliczanie struktury pasmowej ciał stałych metodą uzupełnionych fal płaskich APW”
 • 1986    Dr nauk techniczych
  Wydział Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Opis początkowej fazy grawitacyjnego wypływu roślinnego ośrodka ziarnistego ze zbiornika”
 • 1994    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ właściwości mechanicznych ziarna pszenicy na rozkład obciążenia w zbiorniku”
 • 2003    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • 2013    Profesor Honoris Causa
  Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze
 • 2013    Doktor Honoris Causa
  Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

Członkostwo w organizacjach:

 • Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa
 • Europejska Federacja Inżynierii Chemicznej, –Grupa Robocza Mechaniki Materiałów Sypkich
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki Oddziału Lubelskiego PAN
 • Komitet Agrofizyki PAN

Stypendia i staże:

 • 1981    Uniwersytet Tokijski w Japonii
 • 1985    Instytut Mechanizacji Roln. CNR w Turynie we Włoszech
 • 1986, 1990, 1991, 1992    Uniwersytet Kentucky w USA

Publikacje pracownika

 1. 2021, Structure and strength of kaolinite–soil silt aggregates: Measurements and modeling, Geoderma, vol. 382, 114687;p DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114687
 2. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
 3. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 4. 2021, Tensile strength of sawdust pellets.Measurements and Discrete Element Method modeling, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 39
 5. 2021, Experimental analysis of wheat-wall friction and grain flow in a steel silo with corrugated walls, Biosystems Engineering, 209: 216-231; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.07.003
 6. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 7. 2020, DEM simulation of the pressure distribution and flow pattern in a model grain silo with an annular segment attached to the wall, Biosystems Engineering, 193: 75-89
 8. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 9. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 10. 2020, Strength of soil silt aggregates. Measurements and Discrete Element Method modeling, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 17
 11. 2019, Loads on grain silo insert discs, cones, and cylinders: Experiment and DEM analysis, Powder Technology, 343, str. 521-532, DOI: 10.1016/j.powtec.2018.11.032
 12. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 13. 2019, DEM modelling of tensile strength of starch tablets, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 22
 14. 2019, A DEM study of relationschip between mechanical strength and geometrical parameters of agglomerates composed of plant materials, 9th International Granulation Workshop 2019, Lousanne, Switzerland,
 15. 2019, DEM modelling of diametral compression test of starch agglomerates, 4th Polish Congress of Mechanics, PCM-CMM, Kraków, Poland, 8-12.06.2019,
 16. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 17. 2019, Friction of wheat on corrugated steel. Experiments and Discrete Element Method modelling. DEM 8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 196
 18. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 19. 2019, DEM simulation of flow pattern and pressure distribution in a model grain silo with annular segment attached to the wall. DEM8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 89
 20. 2019, A DEM study of relationship between mechanical strength and friction and adhesive parameters of agglomerates composed of plant materials, 9th International Granulation Workshop, Lozanna, Switzerland, 26-28.06.2019 ,
 21. 2018, Development of a rarefaction wave at the discharge initiation in a storage silo-DEM simulations, Particuology, 36: 37-49
 22. 2018, Stress profile in bulk of seeds in a shallow model silo as influenced by mobilisation of particle-particle and particle-wall friction: Experiments and DEM simulations, Powder Technology, 327: 320-334
 23. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 24. 2018, Pressure Distribution in Bulk of Seeds in a Shallow Model Silo, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 31
 25. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 26. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 27. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 28. 2018, Stress distribution and flow pattern in a model grain silo with obstruction attached to the wall, XIX World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering), Antalya, Turkey, 22-25.04.2018 r., str. 69
 29. 2017, Discrete element modelling study of force distribution in a 3D pile of spherical particles, Powder Technology, 312: 194-203
 30. 2017, Numerical simulation of the dynamic response due to discharge initiation of the grain silo, International Journal of Solids and Structures, str. 27-37
 31. 2017, Distribution of static pressure of seeds in a shallow model silo, International Agrophysics, 31(2): 167-174
 32. 2017, DEM modelling of pressure distribution in a 3D pile of spherical particles, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017 , str. 49-50
 33. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 34. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 35. 2017, Pressure distribution in bulk of seeds in a shallow model silo. Experiments and DEM simulations, 22nd International Conference “Computer Methods in Mechanics”, Lublin, Poland, 13-16.09.2017,
 36. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 37. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 38. 2016, Experiments and discrete element method simulations of distribution of static load of grain bedding at bottom of shallow model silo, Biosystems Engineering, 149: 60-71
 39. 2016, Parameters and contact models for DEM simulations of agricultural granular materials: A review, Biosystems Engineering, 147: 206-225
 40. 2016, Visco-elastic and elastic-plastic contact interactions of seeds during impacts., Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 22-23
 41. 2015, Modeling of properties of agromaterials by discrete element method., 2015
 42. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 43. 2015, Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 20/201593-97
 44. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 45. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 46. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-24
 47. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-59
 48. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 49. 2014, Mechanical properties of granular materials and their impact on load distribution in silo., Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, 45(4): 203-211
 50. 2014, Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego oraz inżynierii biosystemów., 2014
 51. 2014, Scientific collaboration between the PAS Institute of Agrophysics and research institutions in Ukraine / Współpraca naukowa Instytutu Agrofizyki PAN z placówkami naukowymi Ukrainy., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2014, 35-37
 52. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 53. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 54. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 55. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 56. 2014, Modeling of properties and processes in biomaterials by discrete element method, 2014, 21-22
 57. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 58. 2014, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 1-289
 59. 2014, Przedmiot i zakres badań agrofizycznych, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 10-24
 60. 2013, Przykłady badania i modelowania obciążeń silosów na zboże, Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy, 2013, (Rozdz.): 219-230
 61. 2013, Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców roślinnych w aspekcie ich przetwarzania, Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 127-150
 62. 2013, Agrophysics – physics in agriculture and environment, Soil Science Annual, 2013, 64(2): 67-80
 63. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae EN (Red.), 2013, (4): 1-69
 64. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL (Red.), 2013, (3): 1-103
 65. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 66. 2013, Asymmetry of loads in flat floor model grain bin due to eccentric filling and non-axial inserts attached to the wall, 2013
 67. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 68. 2013, Experimental studies and modeling of grain silo loads, 2013
 69. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL (Red.), 2013, 11-85
 70. 2013, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae EN (Red.), 2013, 21-113
 71. 2013, Discharge of rapeseeds from a model silo: Physical testing and discrete element method simulations, Computers and Electronics in Agriculture, 2013, 9740-46
 72. 2013, Modelling and Mechanical Engineering, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-219
 73. 2013, Grain Silo Loads: Experiments and DEM Simulations, 2013, 45-45
 74. 2013, Loads in grain silo: comparison of experimental studies and dem simulations, 2013, 8-9
 75. 2013, Badania doświadczalne i modelowanie obciążeń silosów na zboże., 2013
 76. 2012, Changes of soil surface properties under degradation processes, Почвоведение В России: Вызовы Современности, Основные Направления Развития, 2012, 77-81
 77. 2012, Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne, 2012
 78. 2012, Koncepcja stalowego zbiornika do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 89-91
 79. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 80. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 81. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(1): 1-225
 82. 2012, Acta Agrophysica Monografie, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 83. 2012, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2012, (1): 1-145
 84. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(3): 463-697
 85. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 86. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(2): 241-458
 87. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(4): 703-904
 88. 2012, Research trends of agrophysics in Poland, 2012, 19-24
 89. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 90. 2012, Perspektywy rozwoju badań agrofizycznych, 2012, 23-25
 91. 2012, Physical methods in agriculture and environment protection, 2012, 9-9
 92. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 93. 2011, Effect of acidification and alkalization on surface and pore properties of soil. A review, 2011
 94. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym w Polsce, 2011
 95. 2011, New laboratories of the Center of Excellence AGROPHYSICS, 2011, 18-21
 96. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 97. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 98. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 99. 2011, Agrophysical Properties and Processes., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło)
 100. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 101. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 102. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 103. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 104. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 105. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 2011, 743-58
 106. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 107. 2010, Kierunki rozwoju agrofizyki, 2010
 108. 2010, DEM simulations of the shear strength of granular solids, 2010, 7-8
 109. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 110. 2010, Rapeseed impact against a flat surface: Physical testing and DEM simulation with two contact models., Powder Technology, 2010, 19861-68
 111. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 112. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 113. 2009, Asymmetry of model bin wall loads and lateral pressure induced from two- and three-dimensional obstructions attached to the wall., Transactions of the ASABE, 2009, Vol. 52(1): 225-233
 114. 2009, Variability of pressure drops in grain generated by kernel shape and bedding method., Journal of Stored Products Research, 45(2009), 112-118
 115. 2009, Performance of membrane pressure transducers in granular materials of various particle sizes., Powder Technology, 190 (2009), 410-414
 116. 2009, Modelowanie procesów mechanicznych w materiałach sypkich metodą elementów dyskretnych., 2009
 117. 2009, Profesor Dobrzański – wkład w rozwój agrofizyki., 2009
 118. 2009, Agrofizyka dla przemysłu rolno-spożywczego. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 119. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 120. 2009, Agrophysics for environment and food quality., 2009
 121. 2009, Modeling mechanical phenomena in granular material with Discrete Element Method. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 122. 2008, Właściwości fizyczne biomateriałów., 2008
 123. 2008, Modelowanie metodą elementów dyskretnych (DEM) procesów mechanicznych w materiale sypkim., 2008
 124. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 125. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 126. 2008, Physical methods in environment protection and agriculture., 2008
 127. 2008, Fizyczne metody oceny jakości produktów rolniczych, 2008
 128. 2008, Agrophysics for Quality of Environment and Food., Agrophysics for Quality of Environment and Food, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 1-83
 129. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 130. 2008, DEM simulation of the packing structure and wall load in a 2-dimensional silo., Granular Matter, 2008, 10273-278
 131. 2007, Discrete element method (DEM) as a tool for investigating properties of granular materials., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 2(A), 169-173
 132. 2007, Non-Axial Stress State in a Model Silo Generated by Eccentric Filling and Internal Inserts, Particle&Particle Systems Characterization, 2007, 24, 291-295
 133. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 134. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 135. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 136. 2007, Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania., 2007
 137. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 138. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 139. 2006, Physical properties of granular Raw materiale of plant origin. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 140. 2006, Leaching of some nutrients In relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 141. 2006, Physical properties of granular raw materials of plant origin., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 64-68
 142. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 143. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 144. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 145. 2006, Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 213-221
 146. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 147. 2006, Vertical loads due to wheat on obstructions located on the floor of a model bin., Transactions of the ASABE, 2006, 49(6): 1855-1865
 148. 2005, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-163, l. ark. wyd. 11,6
 149. 2005, Mechanical properties of agricultural granular materials., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 95-100
 150. 2005, Discrete element modelling (DEM) of direct shear test of granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 322
 151. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 152. 2005, Microstructure and mechanical parameters of starch powders., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 153. 2005, Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 154. 2005, Scientific dictionary of agrophysics., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str całości 1-259, l. ark. wyd. 18,5
 155. 2005, Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part I. Characterization of mechanical properties of particulate solids for storage and handling., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4
 156. 2005, Airflow resistance of wheat as affected by grain density and moisture content., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4, 1-10
 157. 2005, Airflow resistance of seeds at different bulk densities using Ergun’s equation., Transactions of the ASAE, 2005, 48, 3, 1137-1145
 158. 2004, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Instytut Agrofizyki PAN, str. całości 1-273, l. ark. wyd. 19,5
 159. 2004, Mechanical properties of agro- bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 57-63
 160. 2004, Strength parameters of food powders, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 57-62
 161. 2004, Słownik naukowy agrofizyczny Polsko-Angielski, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, str. całości 1-241, l. ark. wyd. 17,2
 162. 2004, Effects of grain properties on loads in model silo, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 329-332
 163. 2004, On applicability of a direct shear test fo strength estimation of cereal grain, Particle&Particle Systems Characterization, 2004, Part. Part. Syst. Charact., 21, 310-315
 164. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na współczynnik tarcia zewnętrznego nasion lnianki, 2004
 165. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego nasion lnianki, 2004
 166. 2004, Agrofizyczne podstawy przechowywania nasion oraz rozdrobnionych produktów pochodzenia roślinnego, 2004
 167. 2004, Właściwości mechaniczne sypkich surowców spożywczych, 2004
 168. 2004, Mechanical properties of food powders, 2004
 169. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 170. 2004, Mechanical characteristics of food powders. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 171. 2004, Mechanical properties of food powders important for storage and handling, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 944-945
 172. 2004, Performance of earth pressure cell as grain pressure transducer in a model silo, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 622-623
 173. 2004, Zastosowanie przetwornika naporu gruntu (EPC) do pomiaru naporu ziarna w silosie, 2004
 174. 2004, Charakterystyki rolniczych i spożywczych materiałów sypkich, 2004
 175. 2004, Effects of grain properties of loads in model silo, 2004
 176. 2003, Wpływ struktury na właściwości mechaniczne materiału sypkiego na przykładzie złoża ziarna pszenicy., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 99-100
 177. 2003, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7
 178. 2003, Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 92, str. całości 1-169, l. ark. wyd. 12,1
 179. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 126-127
 180. 2003, Wpływ wilgotności ziarna zbóż na właściwości mechaniczne., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 71-72
 181. 2003, Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich., Acta Agrophysica, 2003, 93, 17-31
 182. 2003, Physical properties characteristic of Polish and Canadian lentil seeds., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 123-129
 183. 2003, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych istotne w procesach magazynowania i przetwarzania., 2003
 184. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., 2003
 185. 2003, Wpływ struktury upakowania złoża nasion na opór przepływu powietrza., 2003
 186. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
 187. 2003, Mechanical properties of granular food materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 70-71
 188. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 189. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 190. 2003, Airflow resistance of seeds at different bulk densities., 2003
 191. 2003, Mechanical properties of granular food materials., 2003
 192. 2003, On Applicability of Direct Shear Test for Strength Estimation of Agricultural Grains., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 193. 2003, Effects of Grain Properties on Loads in Smooth Wall Model Silo. 2003,, 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 194. 2003, Strength Characteristics of Food Powders., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 195. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 196. 2002, Mikro- i makroskopowe właściwości materiałów sypkich., 2002
 197. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż., 2002
 198. 2002, Charakterystyka właściwości mechanicznych polskiej i kanadyjskiej soczewicy., 2002
 199. 2002, Efekty zmian tarcia w modelu metalowego silosu zbożowego., 2002
 200. 2002, Parametry wytrzymałości mechanicznej sypkich surowców spożywczych., 2002
 201. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania., 2002
 202. 2002, Właściwości mechaniczne sypkich surowców i produktów rolniczych., 2002
 203. 2002, Vertical wall loads in a model grain bin with non-axial internal insertions., 2002
 204. 2002, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych. Zarys Katalogu., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 74, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 205. 2002, Wyznaczanie kata tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 206. 2002, Properties of grain for silo strength calculation., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 195-218
 207. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż. Linear friction laws of cereal grain layer., Inżynieria Rolnicza, 2002, 6(39), 149-156
 208. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 209. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 210. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania. Improving of the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in triaxial compression test., Acta Agrophysica, 2002, 78, 63-74
 211. 2002, Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu. Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetr, Acta Agrophysica, 2002, 72, 49-60
 212. 2002, Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Standarization of measurements of plant materials physical properties., Acta Agrophysica, 2002, 60, 211-219
 213. 2002, Rola fizycznych badań środowiska naturalnego i żywności. Role of physical methods of investigations of natural environment and food products., Acta Agrophysica, 2002, 60, 71-90
 214. 2002, Strength characteristics and dilatation of food powders., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 183-189
 215. 2002, Pressure ratio of cereal grains determined in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 23-28
 216. 2002, Mechanical properties of corn and soybean meal., Transactions of the ASAE, 2002, 45(6), 1929-1936
 217. 2002, Bin loads induced by eccentric filling and discharge of grain., Transactions of the ASAE, 2002, 45(3), 781-785
 218. 2002, Friction of wheat: grain-on-grain and on corrugated steel., Transactions of the ASAE, 2002, 45(2), 415-420
 219. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 220. 2001, Grain loads on smooth- and corrugated-wall model silos., 2001
 221. 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1
 222. 2001, Określenie wpływu wilgotności ziarna pszenicy na iloraz naporu., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 63-67
 223. 2001, Obciążenia w zbiornikach na ziarno wykona-nych z blachy gładkiej i falistej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 271-282
 224. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 225. 2001, Przegląd aktualnych metod wyznaczania standardowych charakterystyk mechanicznych i parametrów technologicznych materiałów ziarnistych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 385, 17, 5-18
 226. 2001, Analiza doświadczalna powstawania warstw ścinania w złożu nasion., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 85-91
 227. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 228. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 229. 2001, Experimental investigations of grain loads on metal silo walls., Bulk Solids Handling, 2001, 21, 5, 522-527
 230. 2001, Comparison of loads on smooth- and corrugated-wall model grain bins., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 95-100
 231. 2000, Mechanical properties of granular feed ingridients., 2000
 232. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 215-218
 233. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 133-137
 234. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 162-163
 235. 2000, Pressure ratio of cereal grains determined in uniaxial compression test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 104-105
 236. 2000, Rola fizycznych metod badań środowiska naturalnego i żywności., 2000
 237. 2000, Asymetria naporu wywołana niesymetrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego., 2000
 238. 2000, Przetwornik stanu naprężeń SST w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., 2000
 239. 2000, Wyznaczanie parametrów plastycznego płynięcia sypkich surowców spożywczych., 2000
 240. 2000, Czynniki wpływające na dokładność pomiaru kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., 2000
 241. 2000, Iloraz naporu w roślinnych materiałach sypkich., 2000
 242. 2000, Rozkład obciążenia w modelowym silosie zbożowym podczas częściowego napełniania i opróżniania., 2000
 243. 2000, Agrofizyka-fizyczne i matematyczne metody badań., 2000
 244. 2000, Analiza doświadczalna powstawania warstwy ścinania w złożu nasion., 2000
 245. 2000, Comparison of loads on smooth – and corrugated – wall model grain bins., 2000
 246. 2000, Rozkład obciążeń w modelach silosów zbożowych o ścianie gładkiej i falistej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 8, 235-241
 247. 2000, Fizyczne i matematyczne metody badań w agrofizyce, Acta Agrophysica, 2000, 37, 253-275
 248. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 249. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz.II. Badania doświadczalne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 73-81
 250. 2000, Wyznaczanie ilorazu naporu w roślinnych materiałach sypkich. Cz. I. Rozważania teoretyczne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 61-71
 251. 2000, Pomiar kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy metodą trójosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 39-50
 252. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 253. 2000, Effects of moisture content on friction of wheat grain., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 1, 51-53
 254. 2000, Grain pressure in a model silo as affected by moisture content increase., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 385-392
 255. 2000, Formation of shear band in a granular material du-ring triaxial compression test., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 273-278
 256. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
 257. 1999, Experimental investigations of pressure increase of wetted grain., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 64-72, 1999
 258. 1999, Effect of roughness of wheat grain on friction in contact area., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 68-72, 1999
 259. 1999, Wall loads in a model grain bin during fill and unload cycles., Transactions of the ASAE, 1999, 42, 3, 771-775
 260. 1998, Wyznaczanie ilorazu poziomego do pionowego naporu w cylindrycznej warstwie ośrodka sypkiego., 1998
 261. 1998, Modelling pressure increase of wetted grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 56-61, 1998
 262. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 55-56, 1998
 263. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 50-51, 1998
 264. 1998, Wall and floor load in a model bin during fill and unload cycles., 1998
 265. 1998, Formation of shear bands during triaxial compression tests., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 65, 1998
 266. 1998, Radial distribution of vertical pressure of wheat grain on bottom of a model bin., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 64, 1998
 267. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 128-132, 1998
 268. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 118-122, 1998
 269. 1998, Effect of filling method and moisture content on stress distribution in cylindrical bed of wheat grain., Proceedings of the Seminar „Operations on granular materials”, Lublin 28.05.1998, 1998, 41-48
 270. 1998, Lateral to vertical pressure ratio in a model grain silo. Proceedings, International Seminar Operations on Granular Materials, Lublin 28.05.1998, 31-39, 1998
 271. 1998, Wpływ właściwości mechanicznych ziarna na rozkład naporu w silosie., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 28-30, 1998
 272. 1998, Stress and deformation of wheat in direct shear test., International Agrophysics, 1998, 12, 2, 115-118
 273. 1997, Badanie pola przemieszczenia ziaren ośrodka granularnego w strefie ścinania., 1997
 274. 1997, Przyrost ciśnienia wywołany pochłanianiem wilgoci przez ziarno., 1997
 275. 1997, Comparison of loads on cylindrical and conical model grain bins., 1997
 276. 1997, Wpływ redukcji współczynnika tarcia na rozkład obciążenia w silosie., 1997
 277. 1997, Wpływ zmian wilgotności na zależność naprężenie-odkształcenie warstwy ziarna., 1997
 278. 1997, Naprężenie i odkształcenie w warstwie ziarna pszenicy podczas testu bezpośredniego ścinania., 1997
 279. 1997, Grain friction on storage bin wall., 1997
 280. 1997, Stress and deformation of wheat in direct shear test., 1997
 281. 1997, Wear-in effects on loads in cylindrical and conical model grain bins., 1997
 282. 1997, Wear-in effects on loads and flow in a conical grain bin., Transactions of the ASAE, 1997, 40(3), 783-788
X