Fornal Józef

Fornal Józef

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
  2. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
  3. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
  4. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
  5. 2000, Genetic modification – challenge for agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 88
  6. 2000, X-ray detection of insect damaged wheat grain, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 87
  7. 2000, Genetyczne modyfikowanie rośliny – nowe materiały dla agrofizyków., 2000
  8. 2000, Zmienność właściwości mechanicznych ziarna polskich odmian pszenic w zależności od miejsca i roku uprawy., 2000
  9. 2000, Makro- i mikroskopowa analiza deformacji nasion soczewicy i soi., 2000
X