Fornal Józef

Fornal Józef

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
  2. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
  3. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
  4. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
  5. 2000, Genetyczne modyfikowanie rośliny – nowe materiały dla agrofizyków., 2000
  6. 2000, Zmienność właściwości mechanicznych ziarna polskich odmian pszenic w zależności od miejsca i roku uprawy., 2000
  7. 2000, Makro- i mikroskopowa analiza deformacji nasion soczewicy i soi., 2000
  8. 2000, X-ray detection of insect damaged wheat grain, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 87
  9. 2000, Genetic modification – challenge for agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 88
X