Warchalewski J.R.

Warchalewski J.R.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2009, Diagnostyka rozwoju wołka zbożowego w ziarnie pszenicy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 18, 231-240
  2. 2008, Influence of microwave heating on some physicochemical properties of wheat grain harvested in there consecutive years., Cereal Chemistry, 2008, 85(2), 224-229
  3. 2007, Detection of granary weevil Sitophilus granarius (L.) eggs and internal stages In wheat grain Rusing soft X-ray and image analysis, Journal of Stored Products Research, 2007, 43:142-148
  4. 2005, Computer vision method for early detection of wheat grain infestation by granary weevil., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 338
  5. 2005, Wpływ chemicznych właściwości ziarna trzech odmian pszenicy na intensywność żerowania i tempo rozwoju populacji wołka zbożowego (Sitophilus Granarius L.)., Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 2005, 45, 2, 982-985
  6. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
  7. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
  8. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
  9. 2000, X-ray detection of insect damaged wheat grain, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 87
X