Fornal J.

Fornal J.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2012, Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders., Journal of Food Engineering, 2012, 108515-522
 2. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 3. 2009, Diagnostyka rozwoju wołka zbożowego w ziarnie pszenicy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 18, 231-240
 4. 2007, Analiza struktury okrywy nasion soi, grochu i soczewicy i jej wpływu na wytrzymałość., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 10117-124
 5. 2007, Detection of granary weevil Sitophilus granarius (L.) eggs and internal stages In wheat grain Rusing soft X-ray and image analysis, Journal of Stored Products Research, 2007, 43:142-148
 6. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 7. 2005, Computer vision method for early detection of wheat grain infestation by granary weevil., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 338
 8. 2005, Wpływ chemicznych właściwości ziarna trzech odmian pszenicy na intensywność żerowania i tempo rozwoju populacji wołka zbożowego (Sitophilus Granarius L.)., Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 2005, 45, 2, 982-985
 9. 2002, Novel agricultural materials for food and feed. The transgenic crops: From cereals to potato., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 281-310
 10. 2001, Variability in the mechanical properties of Polish wheat cultivars from various regions., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 191-195
 11. 2000, Detection and vizualization of changes of internal seed structure by X-ray methods., 2000
 12. 2000, Microdamages of wheat grain induced by microwaves and gamma irradiation., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 84
 13. 2000, Uszkodzenia nasion bobiku i ich weryfikacja makro- i mikroskopowa., 2000
 14. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń okrywy nasion soi, grochu i soczewicy., 2000
 15. 2000, Weryfikacja mikroskopowa uszkodzeń nasion roślin strączkowych i oleistych., 2000
 16. 1997, Rozkład wielkości ziarenek skrobi a właściwości fizyczne i technologiczne pszenic., 1997
 17. 1997, Mikrostruktura nasion amarantusa (Amaranthus cruentus)., 1997
X