Grundas Stanisław

Grundas Stanisław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2016, Wheat: Harvesting, Transport, and Storage, Encyclopedia of Food Grains, 2nd Edition, 442-49
 2. 2015, Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method., International Agrophysics, 29(2): 185-191
 3. 2014, Metody badań i skutki uszkodzeń ziarna roślin uprawnych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 278-287
 4. 2013, Advances in Agrophysical Research, Advances in Agrophysical Research, 2013, 1-408
 5. 2013, Potrzeba rozwoju badań strategicznych w rolnictwie, Panorama PAN, 2013, 6(6): 6-8
 6. 2013, Use of the electro-separation method for improvement of the utility value of winter rapeseeds, International Agrophysics, 2013, 27(4): 419-424
 7. 2013, Introduction to Scientific Discipline Agrophysics — History and Research Objects, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 3-14
 8. 2012, Evaluation of single-kernel density of scab-damaged winter wheat., International Agrophysics, 2012, 26129-135
 9. 2012, Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray images., Journal of Stored Products Research, 2012, 4819-24
 10. 2012, Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal., Journal of Food Engineering, 2012, 1081-12
 11. 2011, Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków, Inżynieria Rolnicza, 2011, 1(126): 39-46
 12. 2011, Podatność mieszańcowych ziarniaków pszenżyta oraz ich komponentów rodzicielskich na uszkodzenia mechaniczne, 2011, 186-186
 13. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
 14. 2011, Zależności między cechami fizycznymi ziarniaków pszenicy występujące w ziarnie zdrowym i prażonym fuzariozą, 2011, 55-55
 15. 2011, Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczona metodą rentgenograficzną., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 255-268
 16. 2010, Applications of semiconductor nanoparticles in power industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2010, X284-293
 17. 2010, Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images., International Agrophysics, 2010, 24(1): 63-68
 18. 2010, Zapomniane walory funkcjonalne mączki ze strąków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) oraz nowe możliwości jej zastosowania jako prozdrowotnego dodatku do chleba (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 2010, 178, vol. 15(2), 305-313
 19. 2010, O potrzebie rozwoju wspólnych badań agrofizycznych w Polsce i na Ukrainie, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 400-402
 20. 2010, Mąka ze straków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) jako prozdrowotny dodatek do pieczywa, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 54-57
 21. 2009, Badanie właściwości mechanicznych błon glutenowych modyfikowanych termicznie., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6109-120
 22. 2009, Diagnostyka rozwoju wołka zbożowego w ziarnie pszenicy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 18, 231-240
 23. 2009, Właściwości błon glutenowych w procesach termicznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 11, 131-142
 24. 2009, Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 659-674
 25. 2009, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2009
 26. 2009, Określenie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie na drodze detekcji rentgenowskiej., 2009
 27. 2009, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2009
 28. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 29. 2009, Cyfrowa analiza obrazów rentgenowskich ziarna pszenicy jako szybka metoda rozpoznawania porażenia ziarna przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)., 2009
 30. 2009, Bank of the grain X-ray images., 2009
 31. 2008, Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, str. całości 1-272, l. ark. wyd. 21,3
 32. 2008, Wyniki zastosowanie klasyfikatora KNN do dyskryminacji ziarniaków kontrolnych i porażonych fuzariozą na podstawie ich cech fizycznych., 2008
 33. 2008, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2008
 34. 2008, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metoda detekcji rentgenowskiej., 2008
 35. 2008, Agrophysical direction of further development and application of X-RAY method., 2008
 36. 2008, Influence of cultivar and technology of growing on winter wheat grain hardness., 2008
 37. 2008, Perspectives of X-RAY diagnostics method in agriculture., 2008
 38. 2008, Fuzarioza ziarna pszenicy ozimej w świetle właściwości rozkładów wartości wybranych cech fizycznych ziarniaków., 2008
 39. 2008, W trosce o chleb nasz powszedni., Świat Zbóż, W trosce o chleb nasz powszedni, Nr.10, 27-28
 40. 2008, Physical properties of cereal grain and rape stem., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 80-90
 41. 2008, Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy., Acta Agrophysica, 2008, Vol. 11(2), 393-402
 42. 2008, Influence of microwave heating on some physicochemical properties of wheat grain harvested in there consecutive years., Cereal Chemistry, 2008, 85(2), 224-229
 43. 2007, Detection of granary weevil Sitophilus granarius (L.) eggs and internal stages In wheat grain Rusing soft X-ray and image analysis, Journal of Stored Products Research, 2007, 43:142-148
 44. 2007, Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem., Fragmenta Agronomica, 2007, XXIV, 2(94), 33-40
 45. 2007, Changes of quality properties of spring wheat grain resulting from some agrotechnical factors., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 117-121
 46. 2007, The differents in impact records on varieties of barley kernel., 3rd Interantional Conference TAE 2007 "Trends in Agricultural Engineering 2007"", 12-14.09.2007, 355-359
 47. 2007, Attempt of automatic X-ray image analysis for detection of cereal grain damage., 2007
 48. 2007, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2007
 49. 2007, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metodą detekcji rentgenowskiej., 2007
 50. 2007, Badania podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2007
 51. 2007, Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2007, 1-175
 52. 2006, The influence of rape seeds variety on their impact, 2006
 53. 2006, Zastosowanie rentgenografii w detekcji ukrytego porażenia ziarna pszenicy larwami wołka zbożowego., 2006
 54. 2006, Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego, Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1041-1047
 55. 2006, Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 963-974
 56. 2005, Computer vision method for early detection of wheat grain infestation by granary weevil., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 338
 57. 2005, X-ray method for prediction of wheat grain compliance to endosperm damage., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 161-164
 58. 2005, Wpływ chemicznych właściwości ziarna trzech odmian pszenicy na intensywność żerowania i tempo rozwoju populacji wołka zbożowego (Sitophilus Granarius L.)., Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 2005, 45, 2, 982-985
 59. 2004, Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 102, 2, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 60. 2004, Wheat: Ultrastructure of the Grain, Flour and Dough, Elsevier - Encyclopedia of Grain Science. Edited by: Colin Wrigley, Harold Corke, and Chuck Walker. Academic Press Ltd. London, England, 2004, Elsevier - Encyclopedia of Grain Science. Edited by: Colin Wrigley, Harold Corke, and Chuck Walker. Academic Press Ltd. London, England, 391- 400
 61. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 661-667
 62. 2004, Monitoring procesu nawilżania ziarna pszenicy zwyczajnej przy zastosowaniu aparatu „SKCS”, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 2004, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 8, 524-530
 63. 2004, Influence of the moistening and drying of wheat grain on ist hardness, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 47-53
 64. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 65. 2004, Influence of agro-physical properties on beans of harvest quality, 2004
 66. 2004, Utility value of wheat grains before and after the harvest period, 2004
 67. 2004, Some physical features of single kernels in heads of winter wheat, 2004
 68. 2003, Wheat: Grain Structure of Wheat and Wheat-based Products (Pszenica: Struktura ziarna I produktów pszennych)., Encyklopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003, 6130-6137
 69. 2003, Wheat: The crop (Pszenica: Plon)., Encyklopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003, 6130-6137
 70. 2003, Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 743-748
 71. 2003, Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 717-723
 72. 2003, Charakterystka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej i jarej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 531-538
 73. 2003, Badania zależności indeksu twardości i energochłonności rozdrabniania od zawartości białka w pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 173-178
 74. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 75. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 76. 2003, Analiza rentgenograficzna uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 77. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 78. 2003, Ilościowa i jakościowa charakterystyka pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 79. 2003, Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarnikaów w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 80. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
 81. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
 82. 2003, Weryfikacja rentgenograficzna uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 83. 2003, Agrofizyka w badaniach zbóż – odziarenka do bochenka., 2003
 84. 2003, Detection of the seed damage by impact., 2003
 85. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
 86. 2003, Działalność naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Centrum Doskonałości przy IA PAN w Lublinie., 2003
 87. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 88. 2002, Zastosowanie nowych technik do oceny cech fizycznych ziarna zbóż., Seminarium Naukowe IUNG, Puławy, 31.01.2002, 2002
 89. 2002, Visualization of the cracks in graines by soft X-ray radiation., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 265-269
 90. 2002, Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by X-ray method., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 125-129
 91. 2002, X-ray pattern analysis of seeds and other vegetative materials., 2002
 92. 2002, Advantage of X-ray method to monitoring of cereal grain uniformity for industry and breeding purposes., 2002
 93. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 94. 2002, Characteristics of single kernels in wheat head by X-ray and SKCS methods., ICC Conference 2002 "Novel raw materials technologies and products - new challenge for the quqlity control", Budapest, Hungary, 26-29.05.2002, 2002, 230-234
 95. 2002, Monitoring jednorodności ziarna zbóż-propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 51-58
 96. 2002, Novel agricultural materials for food and feed. The transgenic crops: From cereals to potato., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 281-310
 97. 2002, Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 99-103
 98. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
 99. 2002, Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych. Application of X-ray method in studies of plant materials., Acta Agrophysica, 2002, 63, 39-47
 100. 2002, Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland., Acta Agrophysica, 2002, 60, 5-12
 101. 2002, Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 283-288
 102. 2001, Naturalne barwniki ziarna kilku linii pszenicy durum w zależności od poziomu nawożenia azotem., 2001
 103. 2001, Analiza czynników wpływających na moment orientacji ziarniaka umieszczonego w polu elektrostatycznym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 12, 122-124
 104. 2001, Agrofizyka na początku XXI wieku., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, Wydawnictwo Naukowe FRNA. 2001, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 13,7
 105. 2001, Określenie cech fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy przy zastosowaniu techniki rentgenowskiej i systemu SKCS., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 51-58
 106. 2001, Variability in the mechanical properties of Polish wheat cultivars from various regions., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 191-195
 107. 2001, Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 31-35
 108. 2000, Detection and vizualization of changes of internal seed structure by X-ray methods., 2000
 109. 2000, Zagadnienie pozyskiwania ziarna pszenicy o wybranych cechach dla przemysłu zbożowego., Seminarium w Uniwersytecie Rolniczym w Pradze (Rep. Czeska) pt. "Struktura i właściwości GM zbóż i ziemniaków", Praga, 17.11.2001, 2001,
 110. 2000, Zastosowanie metody rentgenograficznej do materiałów roślinnych., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 111. 2000, The peculiarities of rentgenographic analysing of seed and perspectives of the method, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 246-247
 112. 2000, Genetic modification – challenge for agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 88
 113. 2000, X-ray detection of insect damaged wheat grain, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 87
 114. 2000, Microdamages of wheat grain induced by microwaves and gamma irradiation., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 84
 115. 2000, Możliwości wykorzystania badań agrofizycznych w przetwórstwie zbóż, 2000
 116. 2000, Genetyczne modyfikowanie rośliny – nowe materiały dla agrofizyków., 2000
 117. 2000, Kierunki badań agrofizycznych na początku XXI wieku., 2000
 118. 2000, Zmienność właściwości mechanicznych ziarna polskich odmian pszenic w zależności od miejsca i roku uprawy., 2000
 119. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
 120. 2000, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym., 2000
 121. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego, 2000
 122. 2000, Wpłw nawilżania ziarna pszenicy na pracę właściwą podczas odkształcania statycznego., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 26-28, 2000
 123. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 124. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 125. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
 126. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 7-16
 127. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 128. 1999, Diagnostyka rentgenowska ziarna pszenicy., 1999
 129. 1999, Relationships between some technological indices and microstructure of wheat grain., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 140, 1999
 130. 1999, Changes of some physical properties of wheat kernels during drying assessed by X-ray image analysis., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 139, 1999
 131. 1999, Assessment of wheat grain homogeneity by X-ray imaging., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 136, 1999
 132. 1999, Computerised X-ray Imaging for grain diagnostics., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 127, 1999
 133. 1999, Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 29-32
 134. 1999, Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziarniaków o różnej wilgotności., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 27-29
 135. 1999, Ocena cech technologicznych pojedynczych ziarniaków pszenicy w zależności od położenia w kłosie., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 25-26
 136. 1999, Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1999, LIV, 3, 21-29
 137. 1999, Jakość surowców roślinnych – diagnostyka ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 20, 60-61
 138. 1999, Importance of wheat grain orientation for the detection of internal mechanical damage by X-ray method., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 355-361
 139. 1999, Influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 333-335
 140. 1998, Effect of moisture treatment of Polish wheat varieties on differentiation on Falling Number values., 1998
 141. 1998, Influence of wheat N-fertilization on some technological properties of grain., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 100, 1998
 142. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 143. 1998, Application of a specialized computer program for analysis of X-ray images of selected plant materials., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 42, 1998
 144. 1998, Methodical and technological aspects of X-ray imaging of wheat grain., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 31, 1998
 145. 1998, X-ray imaging for grain diagnostics., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 22, 1998
 146. 1998, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na jego wytrzymałość mechaniczną., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 26-28, 1998
 147. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 148. 1998, Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 16, 1998, Lublin, str. całości 82, l.ark.wyd. 6,1
 149. 1998, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od statycznych obciążeń mechanicznych materiału siewnego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1998, 13, 119-125
 150. 1997, Klasyfikacja odmian pszenicy pod względem podatności ziarna na uszkodzenia mechaniczne., 1997
 151. 1997, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na wzrost aktywności alfa-amylazy., 1997
 152. 1997, Ocena podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia wewnętrzne w zależności od jego położenia w kłosie., 1997
 153. 1997, Rozkład wielkości ziarenek skrobi a właściwości fizyczne i technologiczne pszenic., 1997
 154. 1997, O potrzebie budowy systemu oceny jędrności ziarna pszenicy., 1997
 155. 1997, Strukturalne modelowanie wzrostu i rozwoju ziarniaka pszenicy., 1997
 156. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
 157. 1997, Studies on the structure of wheat grain using optical and electron microscopy techniques., 1997
 158. 1997, Factors influencing on differentiation of FN values of wheat grain., 1997
 159. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
 160. 1997, Specific surface area of the exposed endosperm as a quantitative measure of the mechanical grain damage., 1997
 161. 1997, On the need to develop the system for the assessment of wheat kernels homogeneity., 1997
 162. 1997, Assessment of influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., 1997
 163. 1997, O możliwości wykorzystania testera uszkodzeń mechanicznych ziarna w ocenie jakościowej pszenicy.., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 4, 3-7
 164. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
 165. 1997, VI Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 12, 3-4
 166. 1997, Wpływ statycznych obciążeń materialu siewnego na rozwój i plonowanie pszenicy jarej., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1997, 52, 13,E, 115-120
 167. 1997, Advantage of Physical Properties of Single Kernels of Wheat to Evaluation of its Utility Values., Europe New American Association of Cereal Chemists (AACC), 1997, 6-7
X