Miś Antoni

Miś Antoni

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Miś Antoni
Nr pokoju: B111
E-mail: a.mis@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 178

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych i Oleistych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Właściwości fizyczne ziarna pszenicy, a w szczególności twardość technologiczna, czynniki na nie oddziałujące oraz powiązania z jakością wypiekową
 • Wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu mokrego pszenicy, metody ich testowania, współzależności występujące między tymi właściwościami oraz ich wpływ na jakość ciasta i chleba
 • Wpływ dodatków prozdrowotnych na reologię ciasta chlebowego

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1987    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy AR w Lublinie
  Tytuł pracy: „Porównanie plonowania trzech odmian pszenicy jarej pod wpływem trzech poziomów nawożenia azotowego”
 • 1996    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Podatność ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne i jej związek z wybranymi właściwościami technologicznymi”
 • 2007    Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej”

Członkostwo w organizacjach:

 •     Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1990    Instytut Agrofizyki w Petersburgu, Rosja
 • 1993    Katedra Biochemii i Technologii Wydziału Rolniczego Uniwersytetu w Kagoszimie, Japonia

Publikacje pracownika

 1. 2020, Water redistribution between model bread dough components during mixing, Journal of Cereal Science, vol. 95; DOI: 10.1016/j.jcs.2020.103035
 2. 2019, Difference farinograms for testing behaviour of dietary fibre supplements during bread dough mixing, 19th ICC Conference - Science meets Technology, 24-25 April 2019, Vienna, Austria,
 3. 2019, Effect of dietary fibre moisturizing on the structure of gluten proteins in model dough, 19th ICC Conference - Science meets Technology, 24-25 April 2019, Vienna, Austria,
 4. 2019, Elektroniczny nos -reakcja czujników rezystancyjnych na lotne związki organiczne (VOCs) powstające w wyniku nieodpowiedniego przechowywania nasion rzepaku, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 5. 2020, Effect of cinnamic acid and its derivatives on structure of gluten proteins – A study on model dough with application of FT-Raman spectroscopy, Food Hydrocolloids, 107; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105935
 6. 2020, FT-Raman and FT-IR studies of the gluten structure as a result of model dough supplementation with chosen oil pomaces, Journal of Cereal Science, 93; DOI: 10.1016/j.jcs.2020.102961
 7. 2019, The content of some technological quality components and mycotoxins in grain of four cultivars of spring wheat depending on grain storage time after harvest, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 56(3), str. 549-556, DOI: 10.21162/PAKJAS/19.7518
 8. 2019, Changes in pasta properties during cooking and short-time storage, International Agrophysics, 33, str. 323-330, DOI: 10.31545/intagr/110806
 9. 2019, Evaluation of physicochemical properties, antioxidant potential and baking quality of grain and flour of primitive rye (Secale cereale var. Multicaule), Journal of Food Science and Technology, 56 (7) str. 3422–3430, DOI: 10.1007/s13197-019-03827-1
 10. 2019, Determination of wheat grain physical properties using single kernel characterization system, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 18
 11. 2019, E-nos w detekcji związków zapachowych obecnych w procesie fermentacji ciasta i wypieków chleba suplementowanego błonnikami owocowymi, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29-30 maja 2019 r., str. 11
 12. 2018, Effect of dietary fibre polysaccharides on quality of bread dough, Annual Report, str. 23-25
 13. 2018, Applications of mass spectrometry in studies of gluten proteins, 6th Conference of Polisch Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, str. 56
 14. 2018, Dehydration of the gluten network as a main cause of reduction in quality of wheat bread supplemented with dietary fibre preparations, Annual Congres on Plant Science and Bio Security, Valencia, Spain, 12-14.07.2018, str. 42
 15. 2018, Monitoring system of temperature and volatile organics compounds emissions during the bread production process, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str.176
 16. 2018, An application of a new method for generation of a smellprint identification of vocs during grain storage using agrinose, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 177
 17. 2018, Zmiany w strukturze białek glutenowych w modelowym cieście pszennym, zachodzące pod wpływem wybranych związków fenolowych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 8
 18. 2018, Structural changes observed in the gluten network after bread supplementation with dietary fibre preparations as a result of dehydration process, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 158
 19. 2018, Monitoring of gas cell coalescence during bread dough baking expansion, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 63
 20. 2018, Characteristics of the chemical processes induced by celluloses in the model and gluten dough studied with application of FTIR spectroscopy, Food Hydrocolloids, 85: 176-184
 21. 2018, Effect of the Polyphenols from Dietary Fibre Preparations on the Structure of Gluten Proteins, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 36
 22. 2018, Tempo Hydratacji Preparatów Błonnikowych a Struktura Białek Glutenowych w Modelowym Cieście Chlebowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 19
 23. 2018, Wpływ Wybranych Związków Fenolowych na Strukturę Białek Glutenowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 17
 24. 2018, Określenie Profilu Charakterystycznych Związków Lotnych Obecnych w Czasie Procesu Fermentacji i Wypieku Chleba Suplementowanego Błonnikiem Jabłkowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 10
 25. 2018, Relationship between the properties of raw and cooked spaghetti – new indices for pasta quality evaluation, International Agrophysics, 32: 217-223
 26. 2018, Elektroniczny nos – określenie reakcji czujników rezystancyjnych na stężenie wybranych lotnych związków organicznych (VOCs), XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 5-9.02.2018 r.,
 27. 2018, Nowa trzyparametrowa metoda identyfikacji lotnych związków organicznych (VOCs) z zastosowaniem elektronicznego nosa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r., str. 24
 28. 2018, Zastosowanie elektronicznego nosa do badań jakości nasion rzepaku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r.,
 29. 2018, FTIR studies of gluten matrix dehydration after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 252: 198-206
 30. 2018, Simulation of the process kinetics and analysis of physicochemical properties in the freeze drying of kale, International Agrophysics, 32(1): 49-56
 31. 2017, Application of Agrinose with metal-oxide semiconductor sensors and microbiological methods to prediction of rapeseed quality, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 32. 2017, Effects of bread dough supplementation with dietary fibres evaluated by analysing of difference farinograms, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 33. 2017, Effects of bread of bread dought supplementation with dietaryfibres evaluation by analysing of difference ferinograms, C & E Spring Meeting and 7th European Symposium on Enzymes in Grain Processing. Amsterdam 19-21 czerwiec 2017, str. 27
 34. 2017, Aggregation of gluten proteins in gluten dough after fibre polysacchairides addition studies with application of FT-Raman spectroscopy, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 17
 35. 2017, Agregacja białek glutenowych jako efekt suplementacji ciasta chlebowego wybranymi polisacharydami błonnikowymi, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 13
 36. 2017, Physicochemical Properties and Milling Characteristics of Spring Wheat from Different Farming Systems, Journal of Agricultural Science and Technology, 19: 1253-1266
 37. 2018, Dynamics of gas cell coalescence during baking expansion of leavened dough, Food Research International, 103: 30-39
 38. 2017, Effect of the addition of mixture of plant components on the mechanical properties of wheat bread, International Agrophysics, 31(4): 563-569
 39. 2017, Algorytm tworzenia elektronicznego odcisku palca substancji lotnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 22
 40. 2017, Białka glutenowe, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 17
 41. 2017, Reakcja czujników rezystencyjnych na poziom stężenia wybranych lotnych związków organicznych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 14
 42. 2017, Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis, Food and Bioprocess Technology, 10(6): 1031–1041
 43. 2017, Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 231: 51-60
 44. 2017, Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC, Food Hydrocolloids, 69: 410-421
 45. 2017, Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy, Journal of Cereal Science, 74: 86-94
 46. 2016, Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. ,
 47. 2016, Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties, Journal of Cereal Science, 69: 306-312
 48. 2016, Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach, Food and Bioprocess Technology, 9(5): 892-903
 49. 2016, Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(10): 2094-2104
 50. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 51. 2016, Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy, Food Biophysics, 11(1): 81-90
 52. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
 53. 2015, Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug., 2015, 37-37
 54. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 55. 2015, Wpływ wzbogacania ciasta pszennego błonnikiem pokarmowym na przebieg krzywych ekstensograficznych, Technologiczne kształtowanie jakości żywności., Rozdz.: 203-212
 56. 2015, Physical properties of gluten-free bread caused by water addition., International Agrophysics, 29(3): 353-364
 57. 2015, Drying and Grinding Characteristics of Four-Day-Germinated and Crushed Wheat: A Novel Approach for Producing Sprouted Flour., Cereal Chemistry, 92(3): 312-319
 58. 2015, Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej., 2015, 21-21
 59. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 60. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 61. 2014, Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins., 2014, P1.10
 62. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 63. 2014, Influence of wheat kernel physical properties on the pulverizing process., Journal of Food Science and Technology, 2014, 51(10): 2648-2655
 64. 2013, Extensograph curve profile model used for characterising the impact of dietary fibre on wheat dough, Journal of Cereal Science, 2013, 57471-479
 65. 2013, Physicochemical and grinding characteristics of dragonhead seeds, International Agrophysics, 2013, 27(4): 403-408
 66. 2013, Mathematical model for analysing the extensograph curve shape, 2013, 54-54
 67. 2012, Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal., Journal of Food Engineering, 2012, 1081-12
 68. 2011, Effect of fibre-rich additions on mechanical spectra of bread dough, 2011, 123-123
 69. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
 70. 2011, Interpretation of mechanical spectra of carob fibre and oat wholemeal-enriched wheat dough using non-linear regression models, Journal of Food Engineering, 2011, 102(4): 369-379
 71. 2009, Badanie właściwości mechanicznych błon glutenowych modyfikowanych termicznie., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6109-120
 72. 2009, Właściwości błon glutenowych w procesach termicznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 11, 131-142
 73. 2009, Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 659-674
 74. 2009, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2009
 75. 2008, Badanie ekspansji glutenu w funkcji temperatury., 2008
 76. 2007, Regression equation for describing gluten thermal expansion., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 377-383
 77. 2007, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2007
 78. 2005, Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 128, (8), str. całości 1-137, l. ark. wyd. 9,8
 79. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych błon glutenowych podczas obróbki termicznej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 419-430
 80. 2004, Influence of the moistening and drying of wheat grain on ist hardness, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 47-53
 81. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych glutenu w trakcie jego obróbki termicznej, 2004
 82. 2003, Influence of the storage of wheat flour on the physical properties of gluten., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 71-75
 83. 2003, Changes in water absorption of gluten as a result of sprouting of wheat grain., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 25-30
 84. 2003, Związki pomiędzy wodochłonnością glutenu a wyróżnikami jakościowymi ciasta i chleba., 2003
 85. 2003, Wodochłonność glutenu a jego właściwości reologiczne., 2003
 86. 2002, Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity., Acta Agrophysica, 2002, 78, 185-197
 87. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
 88. 2002, Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 283-288
 89. 2001, Ocena właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 127-144
 90. 2001, Wpływ temperatury suszenia ziarna pszenicy i jego wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2001, 46, 115-125
 91. 2001, Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 31-35
 92. 2000, Sposób oceny właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., 2000
 93. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 94. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 95. 2000, Wpływ stadium dojrzałości ziarna pszenicy i terminu zbioru na właściwości glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 131-144
 96. 2000, Zmiany twardości technologicznej ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Acta Agrophysica, 2000, 37, 119-129
 97. 2000, Some methodological aspcts of determining wet gluten quality by the Glutomatic method (a laboratory note)., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 263-267
 98. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 99. 1999, Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 29-32
 100. 1998, System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100., 1998
 101. 1998, Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200., 1998
 102. 1998, Some methodical aspects of determining wet gluten quality by glutomatic method., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 35, 1998
 103. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 104. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 105. 1997, Klasyfikacja odmian pszenicy pod względem podatności ziarna na uszkodzenia mechaniczne., 1997
 106. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
 107. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
 108. 1997, Specific surface area of the exposed endosperm as a quantitative measure of the mechanical grain damage., 1997
 109. 1997, O możliwości wykorzystania testera uszkodzeń mechanicznych ziarna w ocenie jakościowej pszenicy.., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 4, 3-7
 110. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
X