Miś Antoni

Miś Antoni

Print Friendly, PDF & Email
Assoc. Prof. DSc Miś Antoni
Room: B111
show e-mail address
Phone: (81) 744 50 61 w. 178

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Assessment of Grain Raw Materials Quality

Interest

Research interests:

 • Physical properties of wheat grain, in particularly technological hardness, factors modifying them and relations to baking quality
 • Water absorption and rheological properties of wet gluten, testing methods, interrelation between studied properties and their significance for predicting quality dough and bread
 • Impact fibre-rich additions on wheat flour dough rheology

Other information

Education (dates, degrees, universities):

 • 1987   MSc  in Agriculture
  Faculty of Agriculture, Agicurtural University in Lublin, Poland
  MSc thesis “Comparison of yielding three spring wheat cultivars under influence of three levels of nitrogen fertilisation”
 • 1996   PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
  Dissertation “Susceptibility of wheat grain to mechanical damage and its relationship to selected technological properties”
 • 2007   Habilitation in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
  Dissertation “Influence of chosen factors on water absorption and rheological properties of gluten of bread wheat (Triticum aestivum L.)”

Memberships:

 • Polish Society of Agrophysics

Scholarships and fellowships:

 • 1990    Institute of Agrophysics in Petersburg, Russia
 • 1993    Department of Biochemistry and Technology, Agriculture Faculty, Kagoshima University, Japan

Publications

 1. 2023, Susceptibility of gluten network to mechanical destruction during dough mixing depending on its chemical dehydration by dietary fibre additives, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 97-97
 2. 2023, Mechanical destruction of gluten network during dough mixing modified by dietary fibre supplementation, XIV International Gluten Workshop, Madryt, Hiszpania, 19-21 czerwiec 2023 r., 65-65
 3. 2023, Effect of β-glucans on water redistribution and gluten structure in a model dough during the mixing process, International Agrophysics, 37(2), DOI: 10.31545/intagr/159209
 4. 2022, Effect of fluorescence dyes on wet gluten structure studied with fluorescence and FT-Raman spectroscopies, Food Hydrocolloids, Vol. 131; 107820; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2022.107820
 5. 2022, Effect of selected phenolic acids on the behaviour of model dough and gluten structure, 20th ICC Conference 2022 “Future Challenges for Cereal Science and Technology”; Vienna, Austria, 5-7.07.2022 , str. 55
 6. 2022, Dynamics of physical and chemical gluten dehydration induced by fiber supplements during dough mixing, 20th ICC Conference 2022 “Future Challenges for Cereal Science and Technology”; Vienna, Austria, 5-7.07.2022 , str. 95
 7. 2021, Wheat Grinding Process with Low Moisture Content: A New Approach for Wholemeal Flour Production, Processes, 9(1), 32; DOI: 10.3390/pr9010032
 8. 2021, Molecular interactions between gluten network and phenolic acids studied during overmixing process with application of FT-IR spectroscopy, Journal of Cereal Science, 99, 103203; DOI: 10.1016/j.jcs.2021.103203
 9. 2021, Water migration between gluten and fibre components of dough during mixing, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 153
 10. 2020, FT-Raman and FT-IR studies of the gluten structure as a result of model dough supplementation with chosen oil pomaces, Journal of Cereal Science, 93; DOI: 10.1016/j.jcs.2020.102961
 11. 2020, Effect of cinnamic acid and its derivatives on structure of gluten proteins – A study on model dough with application of FT-Raman spectroscopy, Food Hydrocolloids, 107; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105935
 12. 2020, Water redistribution between model bread dough components during mixing, Journal of Cereal Science, vol. 95; DOI: 10.1016/j.jcs.2020.103035
 13. 2020, The Effect of Selected Phenolic Acids on the Structure of Gluten Proteins in Gluten Dough Using FT-Raman, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 18
 14. 2020, Drying Kinetics, Grinding Characteristics, and Physicochemical Properties of Broccoli Sprouts, Processes, 8,97, str 1-11; DOI: 10.3390/pr8010097
 15. 2020, Badanie zmian w strukturze białek glutenowych i właściwościach reologicznych modelowego ciasta pszennego, wywołanych dodatkiem kwasu galusowego i jego pochodnych, III Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu", Warszawa, 18.12.2020, str. 12
 16. 2019, E-nos w detekcji związków zapachowych obecnych w procesie fermentacji ciasta i wypieków chleba suplementowanego błonnikami owocowymi, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29-30 maja 2019 r., str. 11
 17. 2019, Determination of wheat grain physical properties using single kernel characterization system, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 18
 18. 2019, Evaluation of physicochemical properties, antioxidant potential and baking quality of grain and flour of primitive rye (Secale cereale var. Multicaule), Journal of Food Science and Technology, 56 (7) str. 3422–3430, DOI: 10.1007/s13197-019-03827-1
 19. 2019, Changes in pasta properties during cooking and short-time storage, International Agrophysics, 33, str. 323-330, DOI: 10.31545/intagr/110806
 20. 2019, The content of some technological quality components and mycotoxins in grain of four cultivars of spring wheat depending on grain storage time after harvest, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 56(3), str. 549-556, DOI: 10.21162/PAKJAS/19.7518
 21. 2019, Elektroniczny nos -reakcja czujników rezystancyjnych na lotne związki organiczne (VOCs) powstające w wyniku nieodpowiedniego przechowywania nasion rzepaku, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 22. 2019, Effect of dietary fibre moisturizing on the structure of gluten proteins in model dough, 19th ICC Conference - Science meets Technology, 24-25 April 2019, Vienna, Austria,
 23. 2019, Difference farinograms for testing behaviour of dietary fibre supplements during bread dough mixing, 19th ICC Conference - Science meets Technology, 24-25 April 2019, Vienna, Austria,
 24. 2018, Dynamics of gas cell coalescence during baking expansion of leavened dough, Food Research International, 103: 30-39
 25. 2018, Simulation of the process kinetics and analysis of physicochemical properties in the freeze drying of kale, International Agrophysics, 32(1): 49-56
 26. 2018, FTIR studies of gluten matrix dehydration after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 252: 198-206
 27. 2018, Zastosowanie elektronicznego nosa do badań jakości nasion rzepaku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r.,
 28. 2018, Nowa trzyparametrowa metoda identyfikacji lotnych związków organicznych (VOCs) z zastosowaniem elektronicznego nosa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r., str. 24
 29. 2018, Elektroniczny nos – określenie reakcji czujników rezystancyjnych na stężenie wybranych lotnych związków organicznych (VOCs), XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 5-9.02.2018 r.,
 30. 2018, Relationship between the properties of raw and cooked spaghetti – new indices for pasta quality evaluation, International Agrophysics, 32: 217-223
 31. 2018, Określenie Profilu Charakterystycznych Związków Lotnych Obecnych w Czasie Procesu Fermentacji i Wypieku Chleba Suplementowanego Błonnikiem Jabłkowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 10
 32. 2018, Wpływ Wybranych Związków Fenolowych na Strukturę Białek Glutenowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 17
 33. 2018, Tempo Hydratacji Preparatów Błonnikowych a Struktura Białek Glutenowych w Modelowym Cieście Chlebowym, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 19
 34. 2018, Effect of the Polyphenols from Dietary Fibre Preparations on the Structure of Gluten Proteins, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 36
 35. 2018, Characteristics of the chemical processes induced by celluloses in the model and gluten dough studied with application of FTIR spectroscopy, Food Hydrocolloids, 85: 176-184
 36. 2018, Monitoring of gas cell coalescence during bread dough baking expansion, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 63
 37. 2018, Structural changes observed in the gluten network after bread supplementation with dietary fibre preparations as a result of dehydration process, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 158
 38. 2018, Zmiany w strukturze białek glutenowych w modelowym cieście pszennym, zachodzące pod wpływem wybranych związków fenolowych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 8
 39. 2018, An application of a new method for generation of a smellprint identification of vocs during grain storage using agrinose, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 177
 40. 2018, Monitoring system of temperature and volatile organics compounds emissions during the bread production process, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str.176
 41. 2018, Dehydration of the gluten network as a main cause of reduction in quality of wheat bread supplemented with dietary fibre preparations, Annual Congres on Plant Science and Bio Security, Valencia, Spain, 12-14.07.2018, str. 42
 42. 2018, Applications of mass spectrometry in studies of gluten proteins, 6th Conference of Polisch Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, str. 56
 43. 2018, Effect of dietary fibre polysaccharides on quality of bread dough, Annual Report, str. 23-25
 44. 2017, Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC, Food Hydrocolloids, 69: 410-421
 45. 2017, Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 231: 51-60
 46. 2017, Dehydration of gluten matrix as a result of dietary fibre addition – A study on model flour with application of FT-IR spectroscopy, Journal of Cereal Science, 74: 86-94
 47. 2017, Behaviour of Dietary Fibre Supplements During Bread Dough Development Evaluated Using Novel Farinograph Curve Analysis, Food and Bioprocess Technology, 10(6): 1031–1041
 48. 2017, Reakcja czujników rezystencyjnych na poziom stężenia wybranych lotnych związków organicznych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 14
 49. 2017, Białka glutenowe, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 17
 50. 2017, Algorytm tworzenia elektronicznego odcisku palca substancji lotnych, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 22
 51. 2017, Physicochemical Properties and Milling Characteristics of Spring Wheat from Different Farming Systems, Journal of Agricultural Science and Technology, 19: 1253-1266
 52. 2017, Effect of the addition of mixture of plant components on the mechanical properties of wheat bread, International Agrophysics, 31(4): 563-569
 53. 2017, Agregacja białek glutenowych jako efekt suplementacji ciasta chlebowego wybranymi polisacharydami błonnikowymi, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 13
 54. 2017, Aggregation of gluten proteins in gluten dough after fibre polysacchairides addition studies with application of FT-Raman spectroscopy, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 17
 55. 2017, Effects of bread dough supplementation with dietary fibres evaluated by analysing of difference farinograms, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 56. 2017, Application of Agrinose with metal-oxide semiconductor sensors and microbiological methods to prediction of rapeseed quality, 6th C&E Spring Meeting, Amsterdam, Holandia, 19-21.06.2017, str. 27
 57. 2017, Effects of bread of bread dought supplementation with dietaryfibres evaluation by analysing of difference ferinograms, C & E Spring Meeting and 7th European Symposium on Enzymes in Grain Processing. Amsterdam 19-21 czerwiec 2017, str. 27
 58. 2016, Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. ,
 59. 2016, Effect of tempering moisture of wheat on grinding energy, middlings and flour size distribution, and gluten and dough mixing properties, Journal of Cereal Science, 69: 306-312
 60. 2016, Identification of Baking Expansion Phases of Leavened Dough Using an Experimental Approach, Food and Bioprocess Technology, 9(5): 892-903
 61. 2016, Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(10): 2094-2104
 62. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 63. 2016, Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy, Food Biophysics, 11(1): 81-90
 64. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
 65. 2015, Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug., 2015, 37-37
 66. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 67. 2015, Wpływ wzbogacania ciasta pszennego błonnikiem pokarmowym na przebieg krzywych ekstensograficznych, Technologiczne kształtowanie jakości żywności., Rozdz.: 203-212
 68. 2015, Physical properties of gluten-free bread caused by water addition., International Agrophysics, 29(3): 353-364
 69. 2015, Drying and Grinding Characteristics of Four-Day-Germinated and Crushed Wheat: A Novel Approach for Producing Sprouted Flour., Cereal Chemistry, 92(3): 312-319
 70. 2015, Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej., 2015, 21-21
 71. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 72. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 73. 2014, Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins., 2014, P1.10
 74. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 75. 2014, Influence of wheat kernel physical properties on the pulverizing process., Journal of Food Science and Technology, 2014, 51(10): 2648-2655
 76. 2013, Extensograph curve profile model used for characterising the impact of dietary fibre on wheat dough, Journal of Cereal Science, 2013, 57471-479
 77. 2013, Physicochemical and grinding characteristics of dragonhead seeds, International Agrophysics, 2013, 27(4): 403-408
 78. 2013, Mathematical model for analysing the extensograph curve shape, 2013, 54-54
 79. 2012, Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal., Journal of Food Engineering, 2012, 1081-12
 80. 2011, Effect of fibre-rich additions on mechanical spectra of bread dough, 2011, 123-123
 81. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
 82. 2011, Interpretation of mechanical spectra of carob fibre and oat wholemeal-enriched wheat dough using non-linear regression models, Journal of Food Engineering, 2011, 102(4): 369-379
 83. 2009, Badanie właściwości mechanicznych błon glutenowych modyfikowanych termicznie., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6109-120
 84. 2009, Właściwości błon glutenowych w procesach termicznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 11, 131-142
 85. 2009, Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 659-674
 86. 2009, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2009
 87. 2008, Badanie ekspansji glutenu w funkcji temperatury., 2008
 88. 2007, Regression equation for describing gluten thermal expansion., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 377-383
 89. 2007, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2007
 90. 2005, Wpływ wybranych czynników na wodochłonność i właściwości reologiczne glutenu pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 128, (8), str. całości 1-137, l. ark. wyd. 9,8
 91. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych błon glutenowych podczas obróbki termicznej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 419-430
 92. 2004, Influence of the moistening and drying of wheat grain on ist hardness, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 47-53
 93. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych glutenu w trakcie jego obróbki termicznej, 2004
 94. 2003, Influence of the storage of wheat flour on the physical properties of gluten., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 71-75
 95. 2003, Changes in water absorption of gluten as a result of sprouting of wheat grain., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 25-30
 96. 2003, Związki pomiędzy wodochłonnością glutenu a wyróżnikami jakościowymi ciasta i chleba., 2003
 97. 2003, Wodochłonność glutenu a jego właściwości reologiczne., 2003
 98. 2002, Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity., Acta Agrophysica, 2002, 78, 185-197
 99. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
 100. 2002, Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 283-288
 101. 2001, Ocena właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 127-144
 102. 2001, Wpływ temperatury suszenia ziarna pszenicy i jego wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2001, 46, 115-125
 103. 2001, Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 31-35
 104. 2000, Sposób oceny właściwości reologicznych glutenu mokrego przy pomocy testu pełzania., 2000
 105. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 106. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 107. 2000, Wpływ stadium dojrzałości ziarna pszenicy i terminu zbioru na właściwości glutenu mokrego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 131-144
 108. 2000, Zmiany twardości technologicznej ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Acta Agrophysica, 2000, 37, 119-129
 109. 2000, Some methodological aspcts of determining wet gluten quality by the Glutomatic method (a laboratory note)., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 263-267
 110. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 111. 1999, Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 29-32
 112. 1998, System oceny pojedynczych ziarniaków SKCS 4100., 1998
 113. 1998, Ocena jakości glutenu mokrego przy pomocy zestawu Glutomatic 2200., 1998
 114. 1998, Some methodical aspects of determining wet gluten quality by glutomatic method., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 35, 1998
 115. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 116. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 117. 1997, Klasyfikacja odmian pszenicy pod względem podatności ziarna na uszkodzenia mechaniczne., 1997
 118. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
 119. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
 120. 1997, Specific surface area of the exposed endosperm as a quantitative measure of the mechanical grain damage., 1997
 121. 1997, O możliwości wykorzystania testera uszkodzeń mechanicznych ziarna w ocenie jakościowej pszenicy.., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 4, 3-7
 122. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
X