Klockiewicz-Kamińska E.

Klockiewicz-Kamińska E.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2002, Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity., Acta Agrophysica, 2002, 78, 185-197
  2. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
  3. 1999, Relationships between some technological indices and microstructure of wheat grain., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 140, 1999
  4. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
  5. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
  6. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
X