Klockiewicz-Kamińska E.

Klockiewicz-Kamińska E.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
  2. 2002, Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity., Acta Agrophysica, 2002, 78, 185-197
  3. 1999, Relationships between some technological indices and microstructure of wheat grain., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 140, 1999
  4. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
  5. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
  6. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
X