Grundas Stanisław

Grundas Stanisław

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2016, Wheat: Harvesting, Transport, and Storage, Encyclopedia of Food Grains, 2nd Edition, 442-49
 2. 2015, Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method., International Agrophysics, 29(2): 185-191
 3. 2014, Metody badań i skutki uszkodzeń ziarna roślin uprawnych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 278-287
 4. 2013, Use of the electro-separation method for improvement of the utility value of winter rapeseeds, International Agrophysics, 2013, 27(4): 419-424
 5. 2013, Introduction to Scientific Discipline Agrophysics — History and Research Objects, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 3-14
 6. 2013, Advances in Agrophysical Research, Advances in Agrophysical Research, 2013, 1-408
 7. 2013, Potrzeba rozwoju badań strategicznych w rolnictwie, Panorama PAN, 2013, 6(6): 6-8
 8. 2012, Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal., Journal of Food Engineering, 2012, 1081-12
 9. 2012, Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray images., Journal of Stored Products Research, 2012, 4819-24
 10. 2012, Evaluation of single-kernel density of scab-damaged winter wheat., International Agrophysics, 2012, 26129-135
 11. 2011, Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczona metodą rentgenograficzną., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 255-268
 12. 2011, Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków, Inżynieria Rolnicza, 2011, 1(126): 39-46
 13. 2011, Zależności między cechami fizycznymi ziarniaków pszenicy występujące w ziarnie zdrowym i prażonym fuzariozą, 2011, 55-55
 14. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
 15. 2011, Podatność mieszańcowych ziarniaków pszenżyta oraz ich komponentów rodzicielskich na uszkodzenia mechaniczne, 2011, 186-186
 16. 2010, Mąka ze straków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) jako prozdrowotny dodatek do pieczywa, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 54-57
 17. 2010, O potrzebie rozwoju wspólnych badań agrofizycznych w Polsce i na Ukrainie, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 400-402
 18. 2010, Zapomniane walory funkcjonalne mączki ze strąków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) oraz nowe możliwości jej zastosowania jako prozdrowotnego dodatku do chleba (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 2010, 178, vol. 15(2), 305-313
 19. 2010, Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images., International Agrophysics, 2010, 24(1): 63-68
 20. 2010, Applications of semiconductor nanoparticles in power industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2010, X284-293
 21. 2009, Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 659-674
 22. 2009, Właściwości błon glutenowych w procesach termicznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 11, 131-142
 23. 2009, Diagnostyka rozwoju wołka zbożowego w ziarnie pszenicy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 18, 231-240
 24. 2009, Bank of the grain X-ray images., 2009
 25. 2009, Cyfrowa analiza obrazów rentgenowskich ziarna pszenicy jako szybka metoda rozpoznawania porażenia ziarna przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)., 2009
 26. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 27. 2009, Badanie właściwości mechanicznych błon glutenowych modyfikowanych termicznie., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6109-120
 28. 2009, Określenie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie na drodze detekcji rentgenowskiej., 2009
 29. 2009, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2009
 30. 2009, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2009
 31. 2008, Influence of microwave heating on some physicochemical properties of wheat grain harvested in there consecutive years., Cereal Chemistry, 2008, 85(2), 224-229
 32. 2008, Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy., Acta Agrophysica, 2008, Vol. 11(2), 393-402
 33. 2008, Physical properties of cereal grain and rape stem., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 80-90
 34. 2008, W trosce o chleb nasz powszedni., Świat Zbóż, W trosce o chleb nasz powszedni, Nr.10, 27-28
 35. 2008, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metoda detekcji rentgenowskiej., 2008
 36. 2008, Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, str. całości 1-272, l. ark. wyd. 21,3
 37. 2008, Fuzarioza ziarna pszenicy ozimej w świetle właściwości rozkładów wartości wybranych cech fizycznych ziarniaków., 2008
 38. 2008, Agrophysical direction of further development and application of X-RAY method., 2008
 39. 2008, Perspectives of X-RAY diagnostics method in agriculture., 2008
 40. 2008, Influence of cultivar and technology of growing on winter wheat grain hardness., 2008
 41. 2008, Wyniki zastosowanie klasyfikatora KNN do dyskryminacji ziarniaków kontrolnych i porażonych fuzariozą na podstawie ich cech fizycznych., 2008
 42. 2008, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2008
 43. 2007, Detection of granary weevil Sitophilus granarius (L.) eggs and internal stages In wheat grain Rusing soft X-ray and image analysis, Journal of Stored Products Research, 2007, 43:142-148
 44. 2007, Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2007, 1-175
 45. 2007, Changes of quality properties of spring wheat grain resulting from some agrotechnical factors., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 117-121
 46. 2007, Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem., Fragmenta Agronomica, 2007, XXIV, 2(94), 33-40
 47. 2007, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2007
 48. 2007, Badania podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2007
 49. 2007, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metodą detekcji rentgenowskiej., 2007
 50. 2007, Attempt of automatic X-ray image analysis for detection of cereal grain damage., 2007
 51. 2007, The differents in impact records on varieties of barley kernel., 3rd Interantional Conference TAE 2007 "Trends in Agricultural Engineering 2007"", 12-14.09.2007, 355-359
 52. 2006, Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 963-974
 53. 2006, Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego, Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1041-1047
 54. 2006, The influence of rape seeds variety on their impact, 2006
 55. 2006, Zastosowanie rentgenografii w detekcji ukrytego porażenia ziarna pszenicy larwami wołka zbożowego., 2006
 56. 2005, X-ray method for prediction of wheat grain compliance to endosperm damage., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 161-164
 57. 2005, Computer vision method for early detection of wheat grain infestation by granary weevil., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 338
 58. 2005, Wpływ chemicznych właściwości ziarna trzech odmian pszenicy na intensywność żerowania i tempo rozwoju populacji wołka zbożowego (Sitophilus Granarius L.)., Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 2005, 45, 2, 982-985
 59. 2004, Wheat: Ultrastructure of the Grain, Flour and Dough, Elsevier - Encyclopedia of Grain Science. Edited by: Colin Wrigley, Harold Corke, and Chuck Walker. Academic Press Ltd. London, England, 2004, Elsevier - Encyclopedia of Grain Science. Edited by: Colin Wrigley, Harold Corke, and Chuck Walker. Academic Press Ltd. London, England, 391- 400
 60. 2004, Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 102, 2, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 61. 2004, Influence of the moistening and drying of wheat grain on ist hardness, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 47-53
 62. 2004, Monitoring procesu nawilżania ziarna pszenicy zwyczajnej przy zastosowaniu aparatu “SKCS”, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 2004, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 8, 524-530
 63. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 661-667
 64. 2004, Some physical features of single kernels in heads of winter wheat, 2004
 65. 2004, Utility value of wheat grains before and after the harvest period, 2004
 66. 2004, Influence of agro-physical properties on beans of harvest quality, 2004
 67. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 68. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 69. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 70. 2003, Badania zależności indeksu twardości i energochłonności rozdrabniania od zawartości białka w pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 173-178
 71. 2003, Charakterystka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej i jarej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 531-538
 72. 2003, Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 717-723
 73. 2003, Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 743-748
 74. 2003, Analiza rentgenograficzna uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 75. 2003, Wheat: The crop (Pszenica: Plon)., Encyklopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003, 6130-6137
 76. 2003, Wheat: Grain Structure of Wheat and Wheat-based Products (Pszenica: Struktura ziarna I produktów pszennych)., Encyklopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003, 6130-6137
 77. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 78. 2003, Działalność naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Centrum Doskonałości przy IA PAN w Lublinie., 2003
 79. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
 80. 2003, Detection of the seed damage by impact., 2003
 81. 2003, Agrofizyka w badaniach zbóż – odziarenka do bochenka., 2003
 82. 2003, Weryfikacja rentgenograficzna uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 83. 2003, Ilościowa i jakościowa charakterystyka pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 84. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
 85. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
 86. 2003, Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarnikaów w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 87. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 88. 2002, Advantage of X-ray method to monitoring of cereal grain uniformity for industry and breeding purposes., 2002
 89. 2002, Novel agricultural materials for food and feed. The transgenic crops: From cereals to potato., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 281-310
 90. 2002, Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 283-288
 91. 2002, Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland., Acta Agrophysica, 2002, 60, 5-12
 92. 2002, Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych. Application of X-ray method in studies of plant materials., Acta Agrophysica, 2002, 63, 39-47
 93. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
 94. 2002, Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 99-103
 95. 2002, Monitoring jednorodności ziarna zbóż-propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 51-58
 96. 2002, Zastosowanie nowych technik do oceny cech fizycznych ziarna zbóż., Seminarium Naukowe IUNG, Puławy, 31.01.2002, 2002
 97. 2002, Characteristics of single kernels in wheat head by X-ray and SKCS methods., ICC Conference 2002 "Novel raw materials technologies and products - new challenge for the quqlity control", Budapest, Hungary, 26-29.05.2002, 2002, 230-234
 98. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 99. 2002, X-ray pattern analysis of seeds and other vegetative materials., 2002
 100. 2002, Visualization of the cracks in graines by soft X-ray radiation., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 265-269
 101. 2002, Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by X-ray method., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 125-129
 102. 2001, Agrofizyka na początku XXI wieku., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, Wydawnictwo Naukowe FRNA. 2001, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 13,7
 103. 2001, Influence of wheat N-fertilization and grain moistening on the physical properties of wet gluten., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 31-35
 104. 2001, Variability in the mechanical properties of Polish wheat cultivars from various regions., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 191-195
 105. 2001, Określenie cech fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy przy zastosowaniu techniki rentgenowskiej i systemu SKCS., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 51-58
 106. 2001, Analiza czynników wpływających na moment orientacji ziarniaka umieszczonego w polu elektrostatycznym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2001, 12, 122-124
 107. 2001, Naturalne barwniki ziarna kilku linii pszenicy durum w zależności od poziomu nawożenia azotem., 2001
 108. 2000, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 203-206
 109. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 7-16
 110. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
 111. 2000, Charakterystyka cech technologicznych ziarna pszenicy w okresie dojrzewania i zbioru., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 21-22, 2000
 112. 2000, Zmiany w ilości i jakości glutenu mokrego w okresie dojrzewania i zbioru pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 23-25, 2000
 113. 2000, Wpłw nawilżania ziarna pszenicy na pracę właściwą podczas odkształcania statycznego., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 26-28, 2000
 114. 2000, Detection and vizualization of changes of internal seed structure by X-ray methods., 2000
 115. 2000, Zagadnienie pozyskiwania ziarna pszenicy o wybranych cechach dla przemysłu zbożowego., Seminarium w Uniwersytecie Rolniczym w Pradze (Rep. Czeska) pt. "Struktura i właściwości GM zbóż i ziemniaków", Praga, 17.11.2001, 2001,
 116. 2000, Zastosowanie metody rentgenograficznej do materiałów roślinnych., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 117. 2000, Microdamages of wheat grain induced by microwaves and gamma irradiation., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 84
 118. 2000, Kierunki badań agrofizycznych na początku XXI wieku., 2000
 119. 2000, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym., 2000
 120. 2000, Genetyczne modyfikowanie rośliny – nowe materiały dla agrofizyków., 2000
 121. 2000, Zmienność właściwości mechanicznych ziarna polskich odmian pszenic w zależności od miejsca i roku uprawy., 2000
 122. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
 123. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego, 2000
 124. 2000, The peculiarities of rentgenographic analysing of seed and perspectives of the method, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 246-247
 125. 2000, X-ray detection of insect damaged wheat grain, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 87
 126. 2000, Genetic modification – challenge for agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 88
 127. 2000, Możliwości wykorzystania badań agrofizycznych w przetwórstwie zbóż, 2000
 128. 1999, Influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 333-335
 129. 1999, Importance of wheat grain orientation for the detection of internal mechanical damage by X-ray method., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 355-361
 130. 1999, Jakość surowców roślinnych – diagnostyka ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 20, 60-61
 131. 1999, Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1999, LIV, 3, 21-29
 132. 1999, Ocena cech technologicznych pojedynczych ziarniaków pszenicy w zależności od położenia w kłosie., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 25-26
 133. 1999, Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziarniaków o różnej wilgotności., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 27-29
 134. 1999, Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 29-32
 135. 1999, Diagnostyka rentgenowska ziarna pszenicy., 1999
 136. 1999, Relationships between some technological indices and microstructure of wheat grain., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 140, 1999
 137. 1999, Changes of some physical properties of wheat kernels during drying assessed by X-ray image analysis., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 139, 1999
 138. 1999, Assessment of wheat grain homogeneity by X-ray imaging., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 136, 1999
 139. 1999, Computerised X-ray Imaging for grain diagnostics., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 127, 1999
 140. 1998, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od statycznych obciążeń mechanicznych materiału siewnego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1998, 13, 119-125
 141. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 142. 1998, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na jego wytrzymałość mechaniczną., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 26-28, 1998
 143. 1998, Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 16, 1998, Lublin, str. całości 82, l.ark.wyd. 6,1
 144. 1998, Effect of moisture treatment of Polish wheat varieties on differentiation on Falling Number values., 1998
 145. 1998, Influence of wheat N-fertilization on some technological properties of grain., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 100, 1998
 146. 1998, Changes in hardness and thickness of wheat grain as a result of its moistening., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 20, 1998
 147. 1998, Application of a specialized computer program for analysis of X-ray images of selected plant materials., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 42, 1998
 148. 1998, Methodical and technological aspects of X-ray imaging of wheat grain., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 31, 1998
 149. 1998, X-ray imaging for grain diagnostics., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 22, 1998
 150. 1997, Advantage of Physical Properties of Single Kernels of Wheat to Evaluation of its Utility Values., Europe New American Association of Cereal Chemists (AACC), 1997, 6-7
 151. 1997, Wpływ statycznych obciążeń materialu siewnego na rozwój i plonowanie pszenicy jarej., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1997, 52, 13,E, 115-120
 152. 1997, VI Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 12, 3-4
 153. 1997, Technologiczne aspekty oceny podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne. ., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 8, 10-14
 154. 1997, O możliwości wykorzystania testera uszkodzeń mechanicznych ziarna w ocenie jakościowej pszenicy.., Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1997, 4, 3-7
 155. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
 156. 1997, Klasyfikacja odmian pszenicy pod względem podatności ziarna na uszkodzenia mechaniczne., 1997
 157. 1997, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na wzrost aktywności alfa-amylazy., 1997
 158. 1997, Ocena podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia wewnętrzne w zależności od jego położenia w kłosie., 1997
 159. 1997, O potrzebie budowy systemu oceny jędrności ziarna pszenicy., 1997
 160. 1997, Strukturalne modelowanie wzrostu i rozwoju ziarniaka pszenicy., 1997
 161. 1997, Studies on the structure of wheat grain using optical and electron microscopy techniques., 1997
 162. 1997, Factors influencing on differentiation of FN values of wheat grain., 1997
 163. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
 164. 1997, Specific surface area of the exposed endosperm as a quantitative measure of the mechanical grain damage., 1997
 165. 1997, On the need to develop the system for the assessment of wheat kernels homogeneity., 1997
 166. 1997, Assessment of influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., 1997
 167. 1997, Rozkład wielkości ziarenek skrobi a właściwości fizyczne i technologiczne pszenic., 1997
X