Grabowski A.

Grabowski A.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2015, Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy., 2015
  2. 2012, Evaluation of single-kernel density of scab-damaged winter wheat., International Agrophysics, 2012, 26129-135
  3. 2011, Zależności między cechami fizycznymi ziarniaków pszenicy występujące w ziarnie zdrowym i prażonym fuzariozą, 2011, 55-55
  4. 2008, Wyniki zastosowanie klasyfikatora KNN do dyskryminacji ziarniaków kontrolnych i porażonych fuzariozą na podstawie ich cech fizycznych., 2008
  5. 2008, Fuzarioza ziarna pszenicy ozimej w świetle właściwości rozkładów wartości wybranych cech fizycznych ziarniaków., 2008
  6. 2008, Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy., Acta Agrophysica, 2008, Vol. 11(2), 393-402
  7. 2006, Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 963-974
X