Lenc L.

Lenc L.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2012, Evaluation of single-kernel density of scab-damaged winter wheat., International Agrophysics, 2012, 26129-135
  2. 2008, Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy., Acta Agrophysica, 2008, Vol. 11(2), 393-402
X