WoĽniak W.

WoĽniak W.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część II – Twardość technologiczna., 2000
  2. 2000, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na jego właściwości mechaniczne., 2000
  3. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I – Uszkodzenia wewnętrzne., 2000
  4. 2000, Wpłw nawilżania ziarna pszenicy na pracę właściwą podczas odkształcania statycznego., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 3, 26-28, 2000
  5. 2000, Stress cracking as a measure of grain quality after thermal drying., Arun S. Mujumdar, Department of Mechanical and Production Engineering The National University of Singapore, Developments in Drying. 2000, Vol. II. Drying of Food and Agro-Products. str. całości 1-240, l.ark.wydaw. 17,1, część autora 1-35, l.ark.wyd. 2,5,
  6. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I. – Uszkodzenia wewnętrzne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 167-176
X