Kudra T.

Kudra T.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2000, Stress cracking as a measure of grain quality after thermal drying., Arun S. Mujumdar, Department of Mechanical and Production Engineering The National University of Singapore, Developments in Drying. 2000, Vol. II. Drying of Food and Agro-Products. str. całości 1-240, l.ark.wydaw. 17,1, część autora 1-35, l.ark.wyd. 2,5,
  2. 1999, Internal damage vs. Mechanical properties of microwave-dried wheat grain., International Agrophysics, 1999, 13, 2, 259-268
  3. 1997, Wpływ czasu suszenia mikrofalowego na wybrane parametry mechaniczne ziarna pszenicy., 1997
  4. 1997, Effect of microwave drying time on mechanical properties of wheat grain., 1997
X