Stępniewski Andrzej

Stępniewski Andrzej

Print Friendly, PDF & Email
dr Stępniewski Andrzej
Nr pokoju: B120
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 169

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Odporność nasion rzepaku na uszkodzenia mechaniczne
 • Właściwości fizyczne nasion roślin uprawnych
 • Wpływ maszyn i urządzeń na jakość surowców przem. spożywczego
 • Właściwości fizyczne żywności

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1985    Mgr inż. mechanik
  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
  Tytuł pracy: „Urządzenie do kontroli i regulacji napięcia wstępnego pasa przekładni pasowej”
 • 1997    Dr inż. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

  „Wpływ wilgotności i temperatury na zmienność właściwości mechanicznych nasion rzepaku”

Członkostwo w organizacjach:

 • Międzynarodowe Towarzystwo Fizyków Żywności
 • Stowarzyszenie Menedżerów Nauki
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1989, 1990    DAAD Hohenheim Universität, Stuttgart, Niemcy
 • 2000    Uniwersytet Stanowy Pólnocenj Karoliny, Raleigh, USA
 • 2002Instytut Agronomiczny Stanu Parana, Londrina, Brazylia

Publikacje pracownika

 1. 2013, Advances in Agrophysical Research, Advances in Agrophysical Research, 2013, 1-408
 2. 2012, Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2012, ISBN: 978-83-60489-18-5, str. całości 1-55, l.ark.wyd. 13,8(nośnik CD-BOOK): 1-155
 3. 2011, Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10412-419
 4. 2011, Model spalania wodoru z wykorzystaniem systemu AVL FIRE., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10355-361
 5. 2011, Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem E85., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10312-318
 6. 2011, Model silnika wodorowego wykorzystujący system AVL BOOST RT., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10196-199
 7. 2011, Pomiar ciśnienia w komorze spalania silnika WANKLA przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnych., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 1063-68
 8. 2010, Redukcja emisji związków ołowiu silnika zasilanego benzyną proekologiczną, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 419-423
 9. 2010, Badania trwałościowe elementów samochodowych poddanych działaniu alkoholu etylowego, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 10. 2010, Badania porównawcze dynamiki filmu paliwowego w stanach dynamicznych silnika zasilanego benzyną oraz alkoholem etylowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 11. 2010, Analiza porównawcza osiągów silnika spalinowego zasilanego benzyną i alkoholem etylowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 12. 2010, Problemy tłoczenia oleju rzepakowego w małych tłoczniach pracujących na potrzeby rafinerii, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 13. 2010, Proces tworzenia mieszanki w tłokowym silniku w aspekcie równomierności zasilania cylindrów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 14. 2009, Zmiana parametrów jakościowych nasion w czasie pozbiorowej obróbki rzepaku – przygotowanie nasion do przerobu., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 18247-258
 15. 2009, Uszkodzenia nasion rzepaku a czynniki techniczne i technologiczne przerobu surowca przemysłu olejarskiego., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 20, 263-272
 16. 2009, Czyszczenie i suszenie nasion rzepaku, przechowywanie a jakość surowca., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 13, 159-170
 17. 2009, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2009
 18. 2009, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2009
 19. 2007, Agrofizyczne badania właściwości roślin alternatywnych., 2007
 20. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 21. 2005, Environment and food safety in European Framework Research Programmes., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical chemistry in Environmental Processes, 461-462
 22. 2005, Agrophysical investigation of alternative plants., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 226
 23. 2005, Agrophysical properties of lentil (Lens culinaris Medik.)., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-77, l.ark. wyd. 5,5
 24. 2004, Charakterystyka nasion wybranych odmian i mieszańców rzepaku jarego po kątem zbioru i obróbki pozbiorowej, 2004
 25. 2004, Physical properties of seed of hybrid varieties of spring rapessed, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1010
 26. 2004, Winter and spring varieties of rape – comparison of chosen physical properties, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1008
 27. 2003, Sukces transferu innowacji. Narzędzia I przykłady rozwiązań., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 2003, 1-53, l. ark. wyd. 3,8
 28. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 195-203
 29. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie ich obróbki., 2003
 30. 2003, Charakterystyka właściwości fizycznych masy nasion rzepaku jarego., 2003
 31. 2003, Ocena właściwości mechanicznych pojedynczych nasion rzepaku jarego., 2003
 32. 2003, Ocena cech biometrycznych roślin rzepaku jarego., 2003
 33. 2002, Uczestnictwo w konferencji., 2002
 34. 2002, Uczestnictwo w konferencji., 2002
 35. 2002, Agrofizyczne aspekty badań właściwości mechanicznych nasion rzepaku jarego., 2002
 36. 2002, Właściwości mechaniczne nasion rzepaku odmian jarych i ozimych. Mechanical properties of spring and winter varieties of rapeseed., 2002
 37. 2002, Bioróżnorodność i zasoby wodne jako priorytety 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej., 2002
 38. 2002, Czyszczenie, suszenie i przechowywanie rzepaku., Wieś Jutra, 2002, 2, (43), 39-42
 39. 2002, Europejska przestrzeń badawcza (European research area-era)., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 4(16), 55
 40. 2002, Podstawowe rodzaje projektów w 6 PR., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 4(16), 53-54
 41. 2002, Zbliża się 6 Program Ramowy Unii Europejskiej., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 1(13), 61-62
 42. 2002, Metodyka oceny przydatności wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego. Evaluation methods of suitability of chosen varieties of black currant to combine harvesting., Acta Agrophysica, 2002, 78, 257-262
 43. 2001, Właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., Acta Agrophysica, 58, 181-188
 44. 2001, Wsparcie integracji krajów kandydujących z europejską przestrzenią badawczą. Nowa oferta KE., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 4(11), 60-61
 45. 2001, Nowa propozycja udziału w grantach europejskich., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 129130
 46. 2001, Europejskie stypendia indywidualne Marii Curie., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 128-129
 47. 2001, Małe firmy z Polski już w UE. Możliwości finansowania rozwoju technologicznego małych i średnich przedsiębiorstw ze środków europejskich., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 1(8), 52-54
 48. 2001, Cechy geometryczne nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 339-344
 49. 2001, Niektóre właściwości fizyczne nasion polskich odmian soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 46, 187-196
 50. 2000, Agrophysical approach to lentil seeds., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 227-228
 51. 2000, Comparison of physical characteristic of spring and winter rapeseed forms., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 217-218
 52. 2000, Physical properties of winter and spring rapeseed as a quality indicator of raw material., 2000
 53. 2000, Perspektywy nauki polskiej w aspekcie przystąpienia do naukowych programów Unii Europejskiej., 2000
 54. 2000, Mechaniczne właściwości pojedynczych nasion polskich odmian soczewicy., 2000
 55. 2000, Niektóre właściwości fizyczne masy nasion soczewicy., 2000
 56. 2000, Przydatność wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego., 2000
 57. 2000, Metodyka pomiarów wybranych właściwości agrofizycznych nasion rzepaku jarego., 2000
 58. 2000, Zmienność wytrzymałości okrywy nasiennej rzepaku ozimego w zależności od jej wilgotności., 2000
 59. 2000, Możliwości badań z zakresu agrofizyki w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej., 2000
 60. 2000, Possible improvements in rapeseed handling system., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 111, 2000
 61. 2000, System of rapeseed postharvest handling in the aspect of seed quality., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 58, 2000
 62. 2000, Quality studies of agricultural material., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 57, 2000
 63. 2000, Międzynarodwe Centrum Jakości Życia., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 10,
 64. 1999, Piąty program ramowy badań, roawoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej., AlmaMater, 1999, 4/33, IX, 76-77
 65. 1999, Ramowy Punkt Kontaktowy w Lublinie., Wiadomości Uniwersyteckie, Miesięcznik UMCS, 1999, 8 (63), 23
 66. 1999, Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Techni-cznego i Prezentacji Unii Europejskiej., Aktualności Akademii Rolniczej w Lublinie, 1999, 4(12)
 67. 1999, 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 72-76
 68. 1999, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 411-415
 69. 1998, Basic physical properties of amaranth seeds., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 104, 1998
 70. 1998, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 9, 1998
 71. 1998, Trzecia Międzynarodowa Konferencja „Fizyka produktów rolniczych i żywności”. ICPAFP’98,, Aktualności Akademii Rolniczej w Lublinie, 20-21, 1998
 72. 1998, Physics of Agro and Food Products., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Lublin, 1998, str. całości 114, l.ark.wyd. 8,1
 73. 1997, Wpływ wilgotności i chropowatości na sypkość nasion amarantusa., 1997
 74. 1997, Wpływ wilgotności na charakterystyczne parametry masy nasion amarantusa., 1997
 75. 1997, Rapeseed handling possibilities and application in agriculture., 1997
 76. 1997, Size distribution and shape factor of rapessed., 1997
 77. 1997, Wytrzymałość nasion rzepaku a ich obróbka pozbiorowa., 1997
 78. 1997, Rozkład wielkości i współczynnik kształtu nasion rzepaku ozimego., 1997
X