Sobczuk Henryk

Sobczuk Henryk

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2015, Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects., Sensors, 15(1): 1-21
 2. 2016, Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose, Desalination and Water Treatment, 57(3): 1327-1335
 3. 2014, Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze SBR przy wykorzystaniu e-nosa, Proceedings of ECOpole, 8(1): 147-152
 4. 2013, Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” Wastewater Treatment Plant, Ecological Chemistry and Engineering S, 2013, 20(1): 127-139
 5. 2013, Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” WWTP devices, 2013, 91-91
 6. 2012, Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2012, ISBN: 978-83-60489-18-5, str. całości 1-55, l.ark.wyd. 13,8(nośnik CD-BOOK): 1-155
 7. 2005, Characteristic of mechanical properties of rapeseed., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 356
 8. 2004, Analiza procesu ściskania nasion rzepaku w teście olejowym, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 547-556
 9. 2004, Range of sensitivity of surface TDR probe, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 10. 2004, Interpretacja krzywych ściskania w teście olejowym, 2004
 11. 2004, Wpływ typu suszarń na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku, 2004
 12. 2002, Effect of data resolution on soil hydraulic conductivity prediction., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 45-49
 13. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 14. 2002, Opis fizycznych zjawisk zachodzących w ściskanym złożu nasion rzepaku., 2002
 15. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 16. 2000, Zmienność przepływu roztworu soli nieadsorbującej się w nasyconej kolumnie glebowej., 2000
 17. 2000, Nieodwracalny proces pęcznienia nasion soi., 2000
 18. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 132-135
 19. 1999, Model preferencyjnego przepływu wody w glebie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 29-30
 20. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany-opis retencji wody., Acta Agrophysica, 1999, 20, 30-34
 21. 1999, Modelowanie preferencyjnego przepływu wody w glebie. Modelling of preferential water flow in soil. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: sectio AAA., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio AAA Fizyka, 1999, LIV, 8, 91-106
 22. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany – opis retencji wody., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 7, 153-155
 23. 1999, Preferential soil water flow model – experimental verification., 1999
 24. 1999, Two-modal soil water retention and flow model – numerical simulation., 1999
 25. 1998, Opis stanu fizycznego gleby jako ośrodka nieuporządkowanego na przykładzie krzywych retencji wody., Acta Agrophysica, 1998, 11, 1-100
 26. 1998, Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change And European soil Suitability)., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 9, Lublin, 1998, str.całości 72, l.ark. wyd.5,3
X