Sobczuk Henryk

Sobczuk Henryk

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2016, Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose, Desalination and Water Treatment, 57(3): 1327-1335
 2. 2015, Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects., Sensors, 15(1): 1-21
 3. 2014, Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze SBR przy wykorzystaniu e-nosa, Proceedings of ECOpole, 8(1): 147-152
 4. 2013, Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” Wastewater Treatment Plant, Ecological Chemistry and Engineering S, 2013, 20(1): 127-139
 5. 2013, Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” WWTP devices, 2013, 91-91
 6. 2012, Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2012, ISBN: 978-83-60489-18-5, str. całości 1-55, l.ark.wyd. 13,8(nośnik CD-BOOK): 1-155
 7. 2005, Characteristic of mechanical properties of rapeseed., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 356
 8. 2004, Analiza procesu ściskania nasion rzepaku w teście olejowym, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 547-556
 9. 2004, Wpływ typu suszarń na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku, 2004
 10. 2004, Interpretacja krzywych ściskania w teście olejowym, 2004
 11. 2004, Range of sensitivity of surface TDR probe, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 12. 2002, Opis fizycznych zjawisk zachodzących w ściskanym złożu nasion rzepaku., 2002
 13. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 14. 2002, Effect of data resolution on soil hydraulic conductivity prediction., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 45-49
 15. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 16. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 132-135
 17. 2000, Nieodwracalny proces pęcznienia nasion soi., 2000
 18. 2000, Zmienność przepływu roztworu soli nieadsorbującej się w nasyconej kolumnie glebowej., 2000
 19. 1999, Preferential soil water flow model – experimental verification., 1999
 20. 1999, Two-modal soil water retention and flow model – numerical simulation., 1999
 21. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany – opis retencji wody., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 7, 153-155
 22. 1999, Modelowanie preferencyjnego przepływu wody w glebie. Modelling of preferential water flow in soil. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: sectio AAA., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio AAA Fizyka, 1999, LIV, 8, 91-106
 23. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany-opis retencji wody., Acta Agrophysica, 1999, 20, 30-34
 24. 1999, Model preferencyjnego przepływu wody w glebie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 29-30
 25. 1998, Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change And European soil Suitability)., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 9, Lublin, 1998, str.całości 72, l.ark. wyd.5,3
 26. 1998, Opis stanu fizycznego gleby jako ośrodka nieuporządkowanego na przykładzie krzywych retencji wody., Acta Agrophysica, 1998, 11, 1-100
X