Rudko Tadeusz

Rudko Tadeusz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2014, Rzepak – jakość odmian jakością oleju., 2014
 2. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 3. 2013, Polowa metoda oceny osypywania nasion rzepaku, 2013
 4. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 5. 2011, Applicability of mustard oil-ester mixtures in lubrication of cutting systems of chain saws., Forestry and Veterinary Sciences. Utilization of Agricultural and Forest Machinery. Monograph, Volume 3, 2011, 3(15): 135-143
 6. 2011, Możliwość stosowania smarowego olejoestru biodegradowalnego w leśnictwie, 2011, 94-95
 7. 2011, Uprawa rzepaku ozimego. Rzepak – zasady uprawy – zdrowa żywność, Instytut Agrofizyki PAN, 2011, 1-78
 8. 2010, Właściwości smarne olejów roślinnych i mineralnych stosowanych w układach tnących pilarek, Acta Agrophysica, 2010, 15(1): 145-153
 9. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo – estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 163-173
 10. 2010, Roślinny olejoester smarowy Biosinapis, 2010
 11. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo-estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, 2010
 12. 2009, Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek., 2009
 13. 2009, Realizacja projektu badawczego „Inicjatywy Technologicznej 1” pt.: Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania motorowych pił łańcuchowych do cięcia drewna., 2009
 14. 2009, Charakterystyka cech mechanicznych łuszczyn najnowszych odmian rzepaku pod kątem osypywania nasion.,
 15. 2008, Podatność na pękanie łuszczyn aktualnie uprawianych odmian rzepaku jarego., 2008
 16. 2008, Ocena wytrzymałości mechanicznej łuszczyn rzepaku w aspekcie osypywania nasion ozimych odmian mieszańcowych., 2008
 17. 2008, Właściwości fizyczne olejów roślinnych przeznaczonych do wykorzystania jako oleje smarne., 2008
 18. 2008, Biodegradable vegetable oil for chain lubrication in wood-cutting chainsaws., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 2008, p. 56
 19. 2007, Podatność na pękanie łuszczyn odmian i rodów rzepaku jarego., 2007
 20. 2007, Wykorzystanie plonów niektórych jarych roślin oleistych jako niekonwencjonalnego źródła energii odnawialnej., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 26
 21. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 22. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 23. 2007, Możliwości wykorzystania biomasy z gorczycy białej na cele energetyczne oraz oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2007
 24. 2006, Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 995-1004
 25. 2005, Agrophysical properties of lentil (Lens culinaris Medik.)., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-77, l.ark. wyd. 5,5
 26. 2005, Wstepna charakterystyka roślin mieszańców rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 827-834
 27. 2004, Device for evaluation of rape pods cracking susceptibility, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 120-121
 28. 2004, Charakterystyka roślin mieszańców i odmian populacyjnych rzepaku jarego, 2004
 29. 2004, Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej, 2004
 30. 2004, Właściwości techniczne oleju z nasion gorczycy białej, 2004
 31. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 32. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 33. 2003, Ocena cech biometrycznych roślin rzepaku jarego., 2003
 34. 2003, Aparat do oceny podatności łuszczyn rzepaku na pękanie., 2003
 35. 2003, Właściwości oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2003
 36. 2002, Próba zastosowania impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią do ograniczenia ich podatności na pękanie., 2002
 37. 2002, Wpływ impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią na ograniczenie ich pękania., 2002
 38. 2002, Metody pomiaru podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Poster – uczestnictwo w konferencji., 2002
 39. 2002, Minimalizacja strat nasion., Przegląd EUREKA, 2002, 11(23), 1
 40. 2002, Próba zastosowania skrobi do ograniczenia podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Attempt of starch application to reduce oilseed rape silique cracking., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 113-118
 41. 2002, Metodyka oceny przydatności wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego. Evaluation methods of suitability of chosen varieties of black currant to combine harvesting., Acta Agrophysica, 2002, 78, 257-262
 42. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na podatność łuszczyn rzepaku na pękanie., 2001
 43. 2001, Porównanie odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego i odmian tradycyjnych rzepaku jarego w teście zginania., 2001
 44. 2001, Zmienność podatności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., 2001
 45. 2001, Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 2, 579-585
 46. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na ograniczenie pękania łuszczyn rzepaku jarego., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 297-302
 47. 2001, Ocena wpływu wybranych preparatów na ograniczenie podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2001, 58, 173-179
 48. 2001, Determination of the mechanical properties of blackcurrant shoots., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 287-291
 49. 2000, Przydatność wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego., 2000
 50. 2000, Określenie właściwości mechanicznych pędów czarnej porzeczki., 2000
 51. 2000, Wstępna ocena odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego rzepaku jarego., 2000
 52. 2000, Wstępna ocena odporności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie., 2000
 53. 2000, Metoda oceny podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 217-224
 54. 2000, Próba zastosowania testu zginania do oceny podatności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 193-198
 55. 1999, Mechanizm otwierania łuszczyn rzepaku., 1999
 56. 1999, Badania mechanizmu otwierania łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 1, 271-274
 57. 1998, Określenie właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn roślin rzepaku., 1998
 58. 1998, Ocena właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1998, XIX, 523-528
 59. 1997, Charakterystyka cech biometrycznych roślin i samoosypywania się nasion amarantusa., 1997
 60. 1997, Pod cracking of winter rape after different chemical treatments., 1997
 61. 1997, Pękanie łuszczyn rzepaku ozimego po zastosowaniu różnych preparatów chemicznych., 1997
 62. , Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek.,
X