Rudko Tadeusz

Rudko Tadeusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2014, Rzepak – jakość odmian jakością oleju., 2014
 2. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 3. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 4. 2013, Polowa metoda oceny osypywania nasion rzepaku, 2013
 5. 2011, Uprawa rzepaku ozimego. Rzepak – zasady uprawy – zdrowa żywność, Instytut Agrofizyki PAN, 2011, 1-78
 6. 2011, Applicability of mustard oil-ester mixtures in lubrication of cutting systems of chain saws., Forestry and Veterinary Sciences. Utilization of Agricultural and Forest Machinery. Monograph, Volume 3, 2011, 3(15): 135-143
 7. 2011, Możliwość stosowania smarowego olejoestru biodegradowalnego w leśnictwie, 2011, 94-95
 8. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo – estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 163-173
 9. 2010, Właściwości smarne olejów roślinnych i mineralnych stosowanych w układach tnących pilarek, Acta Agrophysica, 2010, 15(1): 145-153
 10. 2010, Roślinny olejoester smarowy Biosinapis, 2010
 11. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo-estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, 2010
 12. 2009, Charakterystyka cech mechanicznych łuszczyn najnowszych odmian rzepaku pod kątem osypywania nasion.,
 13. 2009, Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek., 2009
 14. 2009, Realizacja projektu badawczego “Inicjatywy Technologicznej 1” pt.: Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania motorowych pił łańcuchowych do cięcia drewna., 2009
 15. 2008, Biodegradable vegetable oil for chain lubrication in wood-cutting chainsaws., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 2008, p. 56
 16. 2008, Podatność na pękanie łuszczyn aktualnie uprawianych odmian rzepaku jarego., 2008
 17. 2008, Właściwości fizyczne olejów roślinnych przeznaczonych do wykorzystania jako oleje smarne., 2008
 18. 2008, Ocena wytrzymałości mechanicznej łuszczyn rzepaku w aspekcie osypywania nasion ozimych odmian mieszańcowych., 2008
 19. 2007, Możliwości wykorzystania biomasy z gorczycy białej na cele energetyczne oraz oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2007
 20. 2007, Wykorzystanie plonów niektórych jarych roślin oleistych jako niekonwencjonalnego źródła energii odnawialnej., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 26
 21. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 22. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 23. 2007, Podatność na pękanie łuszczyn odmian i rodów rzepaku jarego., 2007
 24. 2006, Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 995-1004
 25. 2005, Agrophysical properties of lentil (Lens culinaris Medik.)., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-77, l.ark. wyd. 5,5
 26. 2005, Wstepna charakterystyka roślin mieszańców rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 827-834
 27. 2004, Device for evaluation of rape pods cracking susceptibility, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 120-121
 28. 2004, Właściwości techniczne oleju z nasion gorczycy białej, 2004
 29. 2004, Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej, 2004
 30. 2004, Charakterystyka roślin mieszańców i odmian populacyjnych rzepaku jarego, 2004
 31. 2003, Właściwości oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2003
 32. 2003, Aparat do oceny podatności łuszczyn rzepaku na pękanie., 2003
 33. 2003, Ocena cech biometrycznych roślin rzepaku jarego., 2003
 34. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 35. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 36. 2002, Metodyka oceny przydatności wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego. Evaluation methods of suitability of chosen varieties of black currant to combine harvesting., Acta Agrophysica, 2002, 78, 257-262
 37. 2002, Próba zastosowania skrobi do ograniczenia podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Attempt of starch application to reduce oilseed rape silique cracking., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 113-118
 38. 2002, Minimalizacja strat nasion., Przegląd EUREKA, 2002, 11(23), 1
 39. 2002, Próba zastosowania impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią do ograniczenia ich podatności na pękanie., 2002
 40. 2002, Metody pomiaru podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Poster – uczestnictwo w konferencji., 2002
 41. 2002, Wpływ impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią na ograniczenie ich pękania., 2002
 42. 2001, Determination of the mechanical properties of blackcurrant shoots., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 287-291
 43. 2001, Ocena wpływu wybranych preparatów na ograniczenie podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2001, 58, 173-179
 44. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na ograniczenie pękania łuszczyn rzepaku jarego., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10(30), 297-302
 45. 2001, Zmienność odporności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 2, 579-585
 46. 2001, Wpływ skrobi ziemniaczanej na podatność łuszczyn rzepaku na pękanie., 2001
 47. 2001, Porównanie odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego i odmian tradycyjnych rzepaku jarego w teście zginania., 2001
 48. 2001, Zmienność podatności łuszczyn na pękanie w populacji popromiennej rzepaku ozimego., 2001
 49. 2000, Próba zastosowania testu zginania do oceny podatności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 193-198
 50. 2000, Metoda oceny podatności strąków soczewicy na pękanie., Acta Agrophysica, 2000, 37, 217-224
 51. 2000, Przydatność wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego., 2000
 52. 2000, Określenie właściwości mechanicznych pędów czarnej porzeczki., 2000
 53. 2000, Wstępna ocena odporności łuszczyn rzepaku jarego na pękanie., 2000
 54. 2000, Wstępna ocena odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego rzepaku jarego., 2000
 55. 1999, Badania mechanizmu otwierania łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 1, 271-274
 56. 1999, Mechanizm otwierania łuszczyn rzepaku., 1999
 57. 1998, Ocena właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1998, XIX, 523-528
 58. 1998, Określenie właściwości mechanicznych wysuszonych łodyg i łuszczyn roślin rzepaku., 1998
 59. 1997, Charakterystyka cech biometrycznych roślin i samoosypywania się nasion amarantusa., 1997
 60. 1997, Pod cracking of winter rape after different chemical treatments., 1997
 61. 1997, Pękanie łuszczyn rzepaku ozimego po zastosowaniu różnych preparatów chemicznych., 1997
 62. , Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek.,
X