Szwed-Urbaś K.

Szwed-Urbaś K.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, Uszkodzenia ziarniaków pszenicy twardej w wyniku obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 841-849
  2. 2003, Podatność ziarniaków pszenicy na uszkodzenia w wyniku obciążeń udarowych., 2003
  3. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
  4. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
  5. 1998, Młocarnia MK-4 do omłotu kłosów., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1998, 205/206, 321-323
X