Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych

Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych

Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych

Opiekun: prof. dr hab. Agnieszka Nawrocka

e-mail: a.nawrocka@ipan.lublin.pl

W Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych i Oleistych prowadzona jest ocena właściwości fizycznych i chemicznych nasion i łodyg roślin uprawnych, a szczególnie nowych odmian i hybryd rzepaku dla potrzeb przemysłu tłuszczowego. Badane są właściwości mechaniczne nasion decydujące o ich twardości i odporności na uszkodzenia. Do detekcji uszkodzeń wewnętrznych materiałów roślinnych stosowana jest metoda rentgenowska. Laboratorium prowadzi również badania właściwości fizycznych i chemicznych glutenu – białka niezbędnego w procesie fermentacji ciasta pszennego.

Profil badań:

  • Badania łaściwości fizycznych surowców roślinnych (rośliny w czasie wegetacji, nasion roślin uprawnych,  owoców i warzyw) oraz procesów fizycznych zachodzących podczas zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania płodów rolnych.
  • Opracowywanie metod badania właściwości fizycznych materiałów roślinnych.

Analizy:

  • Analiza zawartości pierwiastków w żywności, wodzie oraz glebie.
  • Analiza jakościowa i ilościowa związków na podstawie zarejestrowanych widm absorpcji w materiałach biologicznych.
X