BioPhys Spring 2023

czerwiec, 2023

15cze(cze 15)09:0016(cze 16)09:00BioPhys Spring 202322th International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2023)

Czas

15 (Czwartek) 09:00 - 16 (Piątek) 12:00

Miejsce

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na kolejną 22. edycję Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring 2023”.

22nd International Workshop for Young Scientists (BioPhys Spring 2023)
15-16 czerwca 2023 r.
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Gödöllő, Hungary)

Organizatorzy:

 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Węgry) – Organizator Główny w 2023 roku.
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska)
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska)
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie (Polska)
 • Czech University of Life Sciences, Prague (Republika Czeska)
 • Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)

https://mathematics.uni-mate.hu/bps2023

Naukowym celem warsztatów jest głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmuje między innymi: tematykę badań naukowych, która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy oraz jej dokumenty strategiczne, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy na cele spożywcze i niespożywcze, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Komitet Naukowy:

 • Prof. Józef Horabik, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • Prof. Artur Nosalewicz, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • Prof. Joanna Wiącek, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • Prof. Jiří Blahovec, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Prof. Martin Libra, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Prof. István Farkas, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary
 • Prof. István Seres, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary
 • Assoc. Prof. Zuzana Hlaváčová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 • Assoc. Prof. Ľubomír Kubík, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 • Assoc. Prof. Vlasta Vozárová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Call for papers
Registration form
Abstract template
Preliminary program 

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – nr projektu DNK/SN/549935/2022 – kwota dofinansowania 50 548,40,00 zł, całkowita wartość projektu 56 368,40 zł.

 

X