Gagoś Mariusz

Gagoś Mariusz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2021, Biodirected Synthesis of Silver Nanoparticles Using Aqueous Honey Solutions and Evaluation of Their Antifungal Activity against Pathogenic Candida Spp., International Journal of Molecular Sciences, 22(14), 7715; DOI: 10.3390/ijms22147715
  2. 2019, Effects of Ultrasound Technique on the Composition of Different Essential Oils, Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2019, str. 1-10, DOI: 10.1155/2019/6782495
  3. 2012, The effect of amphotericin B on the lifespan, body-surface protein concentrations, and DNA methylation levels of honey bees (Apis mellifera), Journal of Apicultural Science, 2012, 56(2): 107-113
  4. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
  5. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
  6. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
  7. 1997, Przewietrzanie i chłodzenie w magazynowaniu ziarna zbóż., 1997
X