Gagoś Mariusz

Gagoś Mariusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2021, Biodirected Synthesis of Silver Nanoparticles Using Aqueous Honey Solutions and Evaluation of Their Antifungal Activity against Pathogenic Candida Spp., International Journal of Molecular Sciences, 22(14), 7715; DOI: 10.3390/ijms22147715
  2. 2019, Effects of Ultrasound Technique on the Composition of Different Essential Oils, Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2019, str. 1-10, DOI: 10.1155/2019/6782495
  3. 2012, The effect of amphotericin B on the lifespan, body-surface protein concentrations, and DNA methylation levels of honey bees (Apis mellifera), Journal of Apicultural Science, 2012, 56(2): 107-113
  4. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
  5. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
  6. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
  7. 1997, Przewietrzanie i chłodzenie w magazynowaniu ziarna zbóż., 1997
X