Samorząd Doktorantów

Rada Samorządu Doktorantów

1. Martyna Krysa – Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
2. Dominika Siegieda – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
3. Karolina Okoń – Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

 

Kontakt: samorzad.doktorantow@ipan.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

 

X