Samorząd Doktorantów

Rada Samorządu Doktorantów

1. Karolina Okoń – Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
2. Vadym Chibrikov – Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
3. Adrianna Kaczmarska – Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

 

Kontakt: samorzad.doktorantow@ipan.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

 

X