Samorząd Doktorantów

Rada Samorządu Doktorantów

1. Adrianna Kaczmarska – Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
2. Karolina Okoń – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
3. Vadym Chibrikov – Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

 

Kontakt: samorzad.doktorantow@ipan.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

 

X