Zając M.

Zając M.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2006, Determination of snow traction and snow stresses under loads of vehicles.n, 2006
  2. 2006, Effects of reduced inflation pressure and vehicle loading on off-road traction and soil stress and deformation state., Journal of Terramechanics, 2006, 43, 469-485
  3. 2005, Wpływ wybranych czynników na charakterystykę siły uciągu i naprężenia w gruncie pod kołem pojazdu., Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, 2005, 29-30, 383-392
  4. 2003, Investigations of soil stress-drawbar pull relationship for a tracked vehicle on sand., 2003
X