Krzemińska Izabela

Krzemińska Izabela

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Krzemińska Izabela
Nr pokoju: B113
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 190

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • odpowiedź metaboliczna glonów jednokomórkowych na warunki środowiskowe
 • optymalizacja produkcji biomasy i metabolitów mikroglonów
 • wykorzystanie ścieków w hodowli mikroglonów

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2000   mgr biologii, specjalność mikrobiologia
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Analiza pozycji taksonomicznej mikrosymbiontów Ulex europaeus (kolocolist zachodni)”
 • 2011   dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wybrane właściwości gleb wytworzonych z piasków i ich przestrzenna zmienność w skali pola”
 • 2019 doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, Instytut Agrofizyki PAN, Tytuł rozprawy: „Określenie warunków produkcji i właściwości biomasy zielenic (Chlorophyta) w kontekście jej wykorzystania do celów energetycznych”

Stypendia i staże:

 • 2005-2007 Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”
 • 2009   Stypendium w programie stypendialnym  „Stypendia naukowe dla doktorantów”- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie  8.2.2 regionalne Strategie Innowacji
 • 2010   Szkolenie „Wprowadzenie do akredytacji laboratoriów badawczych i pomiarowych”
 • 2011   Stacja Badawcza Centrum Badań Ekologicznych PAN, Lublin

Wybrane projekty:

 • 2009-2010   „Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola”, projekt promotorski

 Nagrody:

 • 2011   „Algi –energia jutra” Najlepszy projekt Instytutu Agrofizyki podczas pikniku VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, „Nauka w służbie przyrody” 17-23. 09.2011
 • 2011  Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane właściwości gleb wytworzonych z piasków i ich przestrzenna zmienność w skali pola” przez Radę Naukową Instytutu Agrofizyki PAN

Publikacje pracownika

 1. 2023, Auxin supplementation under nitrogen limitation enhanced oleic acid and MUFA content in Eustigmatos calaminaris biomass with potential for biodiesel production, Scientific Reports, 13:894, DOI: 10.1038/s41598-023-27778-y
 2. 2023, The Effect of pH on Sorption Capacity of Mixotrophic EPS Synthesised by Microalgae, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 22-22
 3. 2023, Effect of exogenus indolyl-3-acetic acid on changes in the biochemical composition of unicellular algal biomass under nitrogen limitation, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 159-159
 4. 2023, Wpływ kwasu indolilo-3-octowego na parametry wzrostu oraz zmiany w składzie biochemicznym, XXIX Konferencja z cyklu „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane, 06-10 lutego 2023 r.,
 5. 2023, Bisfenol A – charakterystyka, oddziaływanie na zdrowie oraz metody usuwania ze środowiska, VI Konferencja Doktorantów pt.: „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa-Lublin, online, 14.12.20223 r., 46-47
 6. 2022, EFFECT OF MIXOTROPHIC GROWTH OF MICROALGAE ON EXTRACELLULAR POLYMERIS SUBSTANCES (EPS) PRODUCTION AND BIOCHEMICAL COMPOSITION, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 18-19
 7. 2022, Soluble Extracellular Polymeric Substances Produced by Parachlorella kessleri and Chlorella vulgaris: Biochemical Characterization and Assessment of Their Cadmium and Lead Sorption Abilities, Molecules, 27(21),7153, str. 1-10. DOI: 10.3390/molecules27217153
 8. 2022, Effect of glucose supplementation on the biochemical composition of EPS, 1st International PhD Student's Conference at the University of Life Sciences in Lublin: Environment-Plant-Animal-Product (ICDSUPL); Lublin 26.04.2022,
 9. 2022, Cadmium and lead sorption by exopolysaccharide isolated from Chlorella vulgaris culture, Summer School for PhD students "Modern Research Techniques for Physicochemical Characterization of the Potential Application Systems"; Lublin 18-20.05.2022, str. 13
 10. 2022, Metal sorption by exopolysaccharide from green microalgae Parachlorella kessleri, Summer School for PhD students "Modern Research Techniques for Physicochemical Characterization of the Potential Application Systems"; Lublin 18-20.05.2022, str. 37
 11. 2022, Wpływ miksotroficznych warunków wzrostu na skład biochemiczny egzopolisacharydów (eps) syntetyzowanych przez parachlorella kessleri, V Konferencja Doktorantów CZTERY ŻYWIOŁY - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 14.12.2022, str.15
 12. 2021, Biogas production from high-protein and rigid cell wall microalgal biomasses: Ultrasonication and FT-IR evaluation of pretreatment effects, Fuel, 296; DOI: 10.1016/j.fuel.2021.120676
 13. 2021, Cadmium and lead adsorption on microalgal exopolysaccharide, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 46
 14. 2021, Extracellular Polymeric Substances (EPS) as Microalgal Bioproducts: A Review of Factors Affecting EPS Synthesis and Application in Flocculation Processes, Energies, 14(13), 4007, str. 1-23, DOI:10.3390/en14134007
 15. 2021, Sorption capacity of exopolysaccharide synthesized by Parachlorella kessleri, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 82
 16. 2021, Anaerobic digestion of high-protein and rigid cell wall microalgal biomasses, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 160
 17. 2021, Sorpcja jonów kadmu i ołowiu przez egzopolisacharyd syntetyzowany przez Parachlorella kessleri, WARSZTATY DLA MŁODYCH BADACZY, 25 października, Lublin, Polska, str. 9
 18. 2021, Właściwości flokulacyjne egzopolisacharydu syntetyzowanego przez jednokomórkowe glony, Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne, 22-26.08.2021 r. Lublin, Polska, str. 35
 19. 2021, Utilization of an agro-industrial by-product for microalgal biomass production, XII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2021”; Jahorina, 7-10.10.2021 , str. 169
 20. 2021, Changes in the Eustigmatos magnus fatty acid profile suitable for biodiesel production, XII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2021”, Jahorina, 7-10.10.2021, str. 526
 21. 2020, Agro-industrial by-product in photoheterotrophic and mixotrophic culture of Tetradesmus obliquus: Production of ω3 and ω6 essential fatty acids with biotechnological importance, Scientific Reports, 10; DOI: 10.1038/s41598-020-63184-4
 22. 2020, Enhanced Light-Induced Biosynthesis of Fatty Acids Suitable for Biodiesel Production by the Yellow-Green Alga Eustigmatos magnus, Energies, 13(22), 6098; DOI: 10.3390/en13226098
 23. 2020, Flocculation in algal biomass harvesting, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 15
 24. 2020, Mikroglony w biotechnologii, 4th Conference of the PhD Students of the Polish Academy of Science - KonDokPAN, Warsaw, 23.11.2020,
 25. 2020, Zdolność egzopolisacharydów do wiązania metali ciężkich, III Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu", Warszawa, 18.12.2020, str. 27
 26. 2019, Effectiveness of Parachlorella kessleri cell disruption evaluated with the use of laser light scattering methods, Journal of Applied Phycology, 31, str. 97-107, DOI: 0.1007/s10811-018-1583-2
 27. 2019, Wpływ stresu azotowego na strukturę egzopolisacharydu wyizolowanego z hodowli parachlorella kessleri, str. 9, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29-30 maja 2019 r.,
 28. 2019, The influence of light intensity and nitrogen availability on the synthesis of exopolysaccharides by eustigmatos magnus, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 9
 29. 2019, Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych zielenicy Tetradesmus obliquus, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 35
 30. 2019, The Influence of Nitrogen Stress on the Synthesis and Flocculating Activity of Exopolysaccharides from Eustigmatos Magnuus, National Scientific Conference „Science, Research and Development” – 3rd Edition, Warszawa, 26.10.2019 r., 32
 31. 2019, Liquid Anaerobic Digestate as a Source of Nutrients for Lipid and Fatty Acid Accumulation by Auxenochlorella Protothecoides, Molecules, 24(3582, str. 1-13, DOI: 10.3390/molecules24193582
 32. 2019, Analiza struktury egzopolisacharydu wyizolowanego z Parachlorella kessleriz zastosowaniem spektroskopii FTIR, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin. 24.10.2019 r., str. 5
 33. 2019, Wpływ warunków troficznych na procesy wzrostowe i metaboliczne wybranych gatunków zielenic, Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych, Poznań 4-7.11.2019 r., str.20
 34. 2019, Wpływ stresu azotowego na właściwości flokulacyjne egzopolisacharydów wyizolowanych z Eustimetos magnus, X Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój; Lublin 22.11.2019 r., str. 9
 35. 2018, Evaluation of the potential of utilisation of anaerobic digestion effluent for cultivation of green alga Auxenochlorella protothecoides, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r.,
 36. 2018, Charakterystyka Egzopolisacharydów Syntetyzowanych Przez Glony, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 9
 37. 2018, Ocena Składu Biochemicznego Komórek Zielenic Tetradesmus Obliquus i Parachlorella Kessleri Wzrastających w Warunkach Suplementacji Melasą, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 20
 38. 2018, Effect of stress conditions on improvement of lipid and carbohydrate accumulation under photoautotrophic cultivation of Chlorophyta, Phycologia, 57(6): 601-618
 39. 2018, Effect of beet molasses supplementation on growth processes and composition of green algal biomass, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 162
 40. 2018, Effect of Changes in Light Intensity on the Growth, Photosynthetic Activity, and Fatty Acid Profile of the Green-Yellow Alga Eustigmatos magnus, 37th International Conterence of the Polish Phycological Society - Green Future: Algae - Applications and Perspective, Kraków 22-25.05.2018, str. 71
 41. 2018, Removal of Nutrients from Post-Fermentation Sludge by Auxenochlorella protothecoides, 37th International Conterence of the Polish Phycological Society - Green Future: Algae - Applications and Perspective, Kraków 22-25.05.2018, str. 82
 42. 2018, Fizykochemiczne właściwości egzopolisacharydów syntetyzowanych przez glony, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 36
 43. 2017, Enhancement of Biogas Production by Co-Digestion of Maize Silage with Common Goldenrod Rich in Biologically Active Compounds, BioResources, 12(1): 704-714
 44. 2017, Utilization of molasses in microalgal biomass production, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 71
 45. 2017, Enrichment of Parachlorella kessleri biomass with bioproducts: oil and protein by utilization of beet molasses, Journal of Applied Phycology, 29 (4): 1735-1743
 46. 2017, Combined production of oils and proteins during utilization of beet molasses by Parachlorella kessleri, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 92
 47. 2017, The influence of cell wall chemical composition on biogas production in the methane fermentation process, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 98
 48. 2017, Wpływ suplementacji glukozą na parametry wzrostu oraz profil kwasów tłuszczowych auxenochlorella protothecoides, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 18
 49. 2017, Związki biologicznie czynne nawłoci pospolitej jako stymulatory procesu fermentacji metanowej, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017 , str. 20
 50. 2017, Stimulatory effect of indole-3-acetic acid and continuous illumination on the growth of Parachlorella kessleri, International Agrophysics, 31(4): 483-489
 51. 2017, Stymulujący efekt kwasu indolilo-3-octowego na wzrost Parachlorella kessleri, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 26.10.2017, str. 16
 52. 2016, Glucose supplementation-induced changes in the Auxenochlorella protothecoides fatty acid composition suitable for biodiesel production, Bioresource Technology, 218: 1294-1297
 53. 2016, Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response, Algal Research, 16: 245-254
 54. 2016, Biologicznie aktywne metabolity pozyskiwane z mikroglonów, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25.05.2016 r., str. 14
 55. 2016, Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem?, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 10-10
 56. 2016, Potencjał energetyczny biomasy glonów jednokomórkowych, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r., str. 73
 57. 2016, Badanie efektywności dezintegracji ultradźwiękowej komórek mikroglonów z gatunku Parachlorella kessleri, IX Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Warszawa, 27.10.2016, str. 25
 58. 2015, Cenna biomasa jednokomórkowa glonów., 2015
 59. 2015, Wpływ fotoperiodu na wartość ciepła spalania biomasy mikroglonów / The impact of photoperiod on calorific value of microalgal biomass, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 83-84
 60. 2015, Carotenoids shield algal cells from excess radiation., 2015, 147-147
 61. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 62. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 63. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 64. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 65. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 66. 2014, Physical methods of microalgal biomass pretreatment., International Agrophysics, 2014, 28(3): 341-348
 67. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 68. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 69. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 70. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 71. 2014, Od komórki do biomasy- mikroglony., 2014
 72. 2014, Influence of photoperiods on the growth rate and biomass productivity of green microalgae., Bioprocess and Biosystems Engineering, 2014, 37(4): 735-741
 73. 2013, Innowacje w zakresie OZE – Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 74. 2013, Jak rozmnożyć glony?, 2013
 75. 2013, Pożyteczny stres glonów, Akademia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 2013, 1(33): 30-31
 76. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 77. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 78. 2012, Możliwości pozyskiwania paliw odnawialnych z hodowli glonów, 2012
 79. 2012, Microalgae as the source of biomass for energy purposes, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2012, (12/2012 tom 66): 1294-1297
 80. 2012, Biomasa mikroalg – otrzymywanie i możliwości wykorzystania, 2012
 81. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
 82. 2012, Czynniki warunkujące optymalną produkcję biomasy mikroglonów, 2012
 83. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 84. 2012, Czynniki warunkujące wzrost biomasy mikroalg, 2012, 81-89
 85. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 86. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 87. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 88. 2011, Charakterystyka gatunków mikroalg pod kątem możliwości wykorzystania w hodowlach na cele energetyczne., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10291-297
 89. 2011, Procesy biologicznej produkcji wodoru., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10271-275
 90. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 91. 2009, Podatność magnetyczna w badaniach materiału glebowego., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, ISBN-13: 978-83-60489-11-6(Rozdz. 5): 85-96
 92. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
 93. 2009, Podatność magnetyczna gleb wytworzonych z piasków., 2009
 94. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 95. 2009, Magnetometria w ochronie środowiska., 2009
 96. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 97. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 98. 2007, The surface area brown and gray-brown podzolic soil formed from sand obtained from water vapour adsorption data., 2007
 99. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 100. 2006, Effect of sulphate on release of humic acids obtained from mucks at different stage of secondary transformation., 6th International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory - 16th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Aater". Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r., Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r.
 101. 2006, Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 102. 2006, Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 103. 2006, Podatność magnetyczna i jej wykorzystanie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 107-111
 104. 2006, Podatność magnetyczna jako metoda wstępnego monitoringu zanieczyszczenie gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 55-57
 105. 2006, Magnetic susceptibility and its use in environmental research., 2006, 76-78
 106. 2005, The host range and nitrogen fixation ability of Ulex europaeus microsymbionts., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 416-417
X