Paul Grzegorz

Paul Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email
dr Paul Grzegorz
Nr pokoju: 10
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 122

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy

Publikacje pracownika

  1. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
  2. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
  3. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
  4. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
  5. 2009, Effect of sewage sludge and flotation lime on formation of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1305-1309
X