Paul Grzegorz

Paul Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email
PhD Paul Grzegorz
Room: 10
show e-mail address
Phone: (81) 744 50 61 w. 122

Publications

  1. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
  2. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
  3. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
  4. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
  5. 2009, Effect of sewage sludge and flotation lime on formation of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1305-1309
X