Nosalewicz Artur

Nosalewicz Artur

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Nosalewicz Artur
Nr pokoju: 114
E-mail: a.nosalewicz@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 158

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wzrost i pobór wody przez korzenie

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie
 • 2005   Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ warstwowego zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1998, 1999, 2001    IMAMOTER Turyn, Włochy
 • 2000    Winand Staring Centre Wageningen, Holandia
 • 2000    Instytut Gleboznawstwa Uniwersytetu Rolniczego Upsala, Szwecja
 • 2001    Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet w Nagoji, Japonia

Publikacje pracownika

 1. 2020, Recycling of Energy Dissipated as Heat Accounts for High Activity of Photosystem II, Journal of Physical Chemistry Letters, 11: 3242−3248; DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c00486
 2. 2020, Drought Differentially Affects Root System Size and Architecture of Potato Cultivars with Differing Drought Tolerance, American Journal of Potato Research, 97(1), str. 54-62, DOI: 0.1007/s12230-019-09755-2
 3. 2019, Inhibitory ureazy i otoczki polimerowe dla nawozów na bazie mocznika efektywnie ograniczające emisję amoniaku w rolnictwie, VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe - Pomerania-Plast, 5-7.06.2019, Międzyzdroje, Polska, str. 56
 4. 2019, Monitorowanie zmian orientacji karotenoidów w błonach fotosyntetycznych z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 14
 5. 2019, Drought in acid soil increases aluminum toxicity especially of the Al-sensitive wheat, Environmental and Experimental Botany, 165, str. 185-195, DOI: 10.1016/j.envexpbot.2019.06.007
 6. 2019, Impact of stress memory on grass growt at water deficit conditions, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 30
 7. 2019, Czy zmiany orientacji karotenoidów w błonach fotosyntetycznych mogą być monitorowane z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej?, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29 – 30 maja 2019 r., str. 20
 8. 2018, Plant water status and root system response of NILs lines under combined aluminium toxicity and drought stress, 10th International Symposium on Plant-Soil Interactions at Low pH, Putrajaya, Malaysia, 25-28.06.2018,
 9. 2018, Plant response to drought and accompanied abiotic stresses, 11th International Conference Plant Functioning under Environmental Stress, Kraków 12-15.09.2018,
 10. 2018, Photosynthesis performance under combined action of drought and other abiotic stresses, International Conference VISCEA - Plant Abiotic Stress Tolerance V, Wiedeń, Austria, 5-6.07.2018,
 11. 2018, The functioning of Festuca arundinacea and Lolium perenne under drought is improved to a different extend by the previous exposure to water deficit, Environmental and Experimental Botany, 156: 271-278
 12. 2018, Effect of Changes in Light Intensity on the Growth, Photosynthetic Activity, and Fatty Acid Profile of the Green-Yellow Alga Eustigmatos magnus, 37th International Conterence of the Polish Phycological Society - Green Future: Algae - Applications and Perspective, Kraków 22-25.05.2018, str. 71
 13. 2018, Crop response to combined action of drought and other abiotic stresses, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 31
 14. 2018, Organic farming affects soil physical properties – study results conducted in Poland and Japan, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 21
 15. 2018, Water Relations and Root System Response of Wheat to Simultaneous Drought and Aluminum Toxicity, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 59
 16. 2018, Crop Performance under Drought and Accompanied Abiotic Stresses, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 47-48
 17. 2018, Impact of Apple Pomace Additives to Soil on Growth of Broad Bean, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 25
 18. 2017, Wpływ toksyczności glinu i podwyższonej temperatury na funkcjonowanie pszenicy w stresie suszy, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 , str. 66
 19. 2017, Impact of biochar and compost mixture on available water holding capacity and bulk density, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 349
 20. 2017, Wpływ jednoczesnego stresu suszy i toksyczności glinu na pobór wody przez prawie izogeniczne linie pszenicy, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 23
 21. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 22. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 23. 2017, Water relations in al-sensitive and al-tolerant wheat under combined drought stress and aluminium toxicity, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 75-76
 24. 2017, Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress, Plant Soil and Environment, 63(4): 159–164
 25. 2017, Aluminium toxicity to plants as influenced by the properties of the root growth environment affected by other co-stresors: A review, Reviews of Environmental Contamination and Toxicology Volume 243, 243: 1-26
 26. 2016, Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L., International Agrophysics, 30(3): 285-292
 27. 2016, Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning, Environmental and Experimental Botany, 131: 120-127
 28. 2016, Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response, Algal Research, 16: 245-254
 29. 2016, Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem?, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 10-10
 30. 2016, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials, Acta Agrophysica, 23(1): 97-104
 31. 2016, The effect of supplementary red and blue light on the growth of lettuce under white fluorescent lamps, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 46-47
 32. 2015, „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody., 2015, P.56, 96-96
 33. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 34. 2015, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials., 2015
 35. 2015, Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności., 2015, 27-27
 36. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 37. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 38. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 39. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 40. 2015, Plant drought memory as potential tool for improving drought tolerance., 2015, 56-57
 41. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 42. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 43. 2014, Physiological responses of cucumber plants with partial rootzone drying, 2014, 125-126
 44. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 45. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 46. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 47. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
 48. 2014, The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat., Plant and Soil, 2014, 375(1-2): 229-240
 49. 2013, Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez kukurydzę, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2013, (3): 1-103
 50. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 51. 2013, Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review, International Agrophysics, 2013, 27(4): 463-477
 52. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 53. 2013, Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater, International Agrophysics, 2013, 27(3): 299-304
 54. 2013, The effect of droughts on spring barley root system, 2013, 99-99
 55. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 56. 2013, Abiotic stresses: drought and high temperature, 2013, 30-30
 57. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
 58. 2011, Laboratory experiment on CO2 production and dehydrogenase activity in compacted soil under row fertilized maize, 2011, 29-30
 59. 2011, Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 347-354
 60. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 61. 2011, Effect of aggregate size on water movement in soils., International Agrophysics, 2011, 25(1): 53-58
 62. 2011, Effect of soil compaction on dehydrogenase activity in bulk soil and rhizosphere, International Agrophysics, 2011, 25(1): 47-51
 63. 2010, Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 113-120
 64. 2009, Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 65. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 66. 2009, Image analysis for soil macropore characterization. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 67. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 68. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 69. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 70. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 71. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 72. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 73. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 74. 2008, Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management., 2008
 75. 2008, The influence of various concentrations of lead and cadmium on early growth of maize and ryegrass-plants., 2008
 76. 2008, Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 77. 2008, Effect of various concentrations of lead and cadmium on elary growth of maize., Acta Agrophysica, 2008, 158, Vol. 11(3), 715-723
 78. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 79. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 80. 2007, The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis., Soil & Tillage Research, 97 (2007), 239-246
 81. 2007, Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 1, 1-8
 82. 2007, The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 137-142
 83. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 84. 2007, The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil., 2007
 85. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 86. 2006, Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods, Soil & Tillage Research, 2006, 89, 210-220
 87. 2005, Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 88. 2005, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby przy użyciu modelu SOCOMO., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 753-759
 89. 2005, Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 345-350
 90. 2004, The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 91. 2004, Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 92. 2004, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby, 2004
 93. 2004, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na naprężenia w glebie z użyciem modelu SOCOMO, 2004
 94. 2004, Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 95. 2004, Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI, 2004
 96. 2004, Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI, 2004
 97. 2004, Water infiltration as affected by tillage methods, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 98. 2003, The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration., 2003
 99. 2002, Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction., 2002
 100. 2002, Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions., Acta Agrophysica, 2002, 78, 199-208
 101. 2002, Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 151-157
 102. 2002, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses., Advances in Geoecology, 2002, 351-358
 103. 2002, Response of structure to simulated trampling of woodland soil., Advances in Geoecology, 2002, 133-140
 104. 2001, Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 101-107
 105. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 88-92
 106. 2000, Temperature of sloping vineyard with and without grass cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 82-83
 107. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 80-81
 108. 2000, Response of structure to trampling of woodland soil., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 42
 109. 2000, Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 27
 110. 2000, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 11
 111. 2000, Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 168-170
 112. 2000, Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy., 2000
 113. 2000, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych., 2000
 114. 2000, The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat., 2000
 115. 2000, Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils., Polish Journal of Soil Science, 2000, XXXIII, 1, 1-8
 116. 1999, Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby., 1999
 117. 1999, Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength., 1999
 118. 1999, Wpływ wilgotności i gęstości na zwięzłość dwu gleb lessowych. The effect of soil water content and bulk density on penetration resistance of two loess soils., 1999
 119. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w glebach lessowych na ich podatność na zagęszczenie. Influence of humus content in loess soil on their compactability., 1999
 120. 1999, Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters., 1999
 121. 1999, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 1999
 122. 1999, Wpływ zagęszczenia i uwilgotnienia gleby na jej przewodnictwo temperaturowe., 1999
 123. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczanie., Acta Agrophysica, 1999, 23, 235-244
 124. 1998, Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby., 1998
 125. 1997, Pomiary oporu penetrometrycznego gleby i wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 99-100, 1997.
X