Nosalewicz Artur

Nosalewicz Artur

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Nosalewicz Artur
Nr pokoju: 114
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 158

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Wzrost i pobór wody przez korzenie

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1997    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie
 • 2005   Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ warstwowego zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1998, 1999, 2001    IMAMOTER Turyn, Włochy
 • 2000    Winand Staring Centre Wageningen, Holandia
 • 2000    Instytut Gleboznawstwa Uniwersytetu Rolniczego Upsala, Szwecja
 • 2001    Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet w Nagoji, Japonia

Publikacje pracownika

 1. 2024, Contactless estimation of apple fruit respiration rate using machine learning models based on laser speckle imaging, Postharvest Biology and Technology, 207, 112626, DOI: 10.1016/j.postharvbio.2023.112626
 2. 2023, The photoprotective dilemma of a chloroplast: to avoid high light or to quench the fire?, The Plant Journal, DOI: 10.1111/tpj.16221
 3. 2023, Proton Motive Force Across Thylakoid Membrane in Leaves Under Variable Light Conditions, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 53-53
 4. 2023, Photoprotective Function of Xanthophylls in Unfavourable Growth Conditions, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 55-55
 5. 2023, Sulphur compounds as a mean to decrease nitrogen losses from urea fertiliser, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 103-103
 6. 2023, Hybrid polysaccharide-biochar hydrogels for agriculture: the impact on soil water retention and plant growth, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 108-108
 7. 2023, Detection of hypoxic stress of apples based on laser speckle imaging technique, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 115-115
 8. 2023, Siła protomotoryczna w błonach tylakoidów, wpływ temperatury i światła, XXVIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 25-26 maja 2023 r., 17-17
 9. 2023, Działanie kwasu abscysynowego w suszy i zmiennym świetle, Warsztaty dla Młodych Badaczy, Lublin, 30.11-01.12.2023 r., 12-13
 10. 2023, Temperature dependence of dielectric soil moisture measurement in an Internet of Things system – a case study, International Agrophysics, 37, 443-449; DOI: 10.31545/intagr/177243
 11. 2022, Leaf-to-air vapor pressure deficit differently affects barley depending on soil water availability, South African Journal of Botany, 146, str. 497-502; DOI: 0.1016/j.sajb.2021.11.043
 12. 2022, Non-Photochemical Quenching under Drought and Fluctuating Light, International Journal of Molecular Sciences, 23, 5182, Str. 1-11, DOI: 10.3390/ijms23095182
 13. 2022, PLANTS UNDER VARIABLE CONDITIONS, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 79-80
 14. 2022, REGULATED NON-PHOTOCHEMICAL QUENCHING UNDER DROUGHT AND FLUCTUATING LIGHT, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 81-82
 15. 2022, IMPACT OF UREA-BASED FERTILIZER MODIFIED WITH NBPT UREASE INHIBITOR ON GROWTH OF SPRING WHEAT IN POT EXPERIMENT, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 95-96
 16. 2022, Wpływ suszy glebowej na niefotochemiczne rozpraszanie energii fluktuującego światła w liściach rzodkiewnika pospolitego, XXVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne; Kazimierz nad Wisłą 26-27.05.2022, str. 17
 17. 2022, Barwniki fotosyntetyczne w warunkach zmiennego natężenia światła i suszy glebowej, Warsztaty dla młodych badaczy, Lublin, 28-29.11.2022, str. 21
 18. 2021, The Use of Apple Pomace as a Soil Amendment Enhances the Activity of Soil Microorganisms and Nitrogen Transformations and Affects Crop Growth, Journal of Soil Science and Plant Nutrition , DOI: 10.1007/s42729-021-00483-3
 19. 2021, Mechanisms shaping the synergism of zeaxanthin and PsbS in photoprotective energy dissipation in the photosynthetic apparatus of plants, Plant Journal, str. 1-15, DOI: 10.1111/tpj.15297
 20. 2021, Plant photosynthesis under fluctuating light, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 65
 21. 2021, Production of maize-based biofuels and ammonia emissions, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 69
 22. 2021, Ammonia Volatilization from Fertilizer Urea—A New Challenge for Agriculture and Industry in View of Growing Global Demand for Food and Energy Crops, Agriculture, 11(9), 822, str 1-15, DOI: 10.3390/agriculture11090822
 23. 2021, Fluktuacje światła jako czynnik ograniczający fotosyntezę roślin, IV. Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu”, 14.12.2022 r., Lublin, Polska,, str. 37
 24. 2021, Potencjał zmniejszenia emisji amoniaku w uprawie kukurydzy, IV. Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu”, 14.12.2022 r., Lublin, Polska,, str. 43
 25. 2021, Fluctuating light as an important factor affecting crop productivity, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 74
 26. 2021, Photoprotective strategies of a chloroplast, The III International Symposium "Molecular Aspects of Plant Redox Metabolism", Russia, Ekaterinburg, 22-28 august 2021, str. 44
 27. 2021, Ograniczenie emisji amoniaku wyzwania dla rolnictwa i przemysłu, III Ogólnopolska Konferencja naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska"12 lutego 2021, Lublin, str. 39
 28. 2021, Photosynthetic productivity under fluctuating light, Konferencja online pt. "Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality"; Toruń, 15-17.09.2021, str. 114
 29. 2021, Badanie wpływu fluktuacji światła na proces fotosyntezy wybranych roślin modelowych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rośliy w naukach medycznych i przyrodniczych"; Lublin, 28.05.2021, str. 21
 30. 2020, Drought Differentially Affects Root System Size and Architecture of Potato Cultivars with Differing Drought Tolerance, American Journal of Potato Research, 97(1), str. 54-62, DOI: 0.1007/s12230-019-09755-2
 31. 2020, Recycling of Energy Dissipated as Heat Accounts for High Activity of Photosystem II, Journal of Physical Chemistry Letters, 11: 3242−3248; DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c00486
 32. 2020, Enhanced Light-Induced Biosynthesis of Fatty Acids Suitable for Biodiesel Production by the Yellow-Green Alga Eustigmatos magnus, Energies, 13(22), 6098; DOI: 10.3390/en13226098
 33. 2020, Impact of drought priming on two grass species, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 16
 34. 2019, Czy zmiany orientacji karotenoidów w błonach fotosyntetycznych mogą być monitorowane z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej?, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29 – 30 maja 2019 r., str. 20
 35. 2019, Impact of stress memory on grass growt at water deficit conditions, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 30
 36. 2019, Drought in acid soil increases aluminum toxicity especially of the Al-sensitive wheat, Environmental and Experimental Botany, 165, str. 185-195, DOI: 10.1016/j.envexpbot.2019.06.007
 37. 2019, Monitorowanie zmian orientacji karotenoidów w błonach fotosyntetycznych z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 14
 38. 2019, Inhibitory ureazy i otoczki polimerowe dla nawozów na bazie mocznika efektywnie ograniczające emisję amoniaku w rolnictwie, VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe - Pomerania-Plast, 5-7.06.2019, Międzyzdroje, Polska, str. 56
 39. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 40. 2018, Impact of Apple Pomace Additives to Soil on Growth of Broad Bean, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 25
 41. 2018, Crop Performance under Drought and Accompanied Abiotic Stresses, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 47-48
 42. 2018, Water Relations and Root System Response of Wheat to Simultaneous Drought and Aluminum Toxicity, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 59
 43. 2018, Organic farming affects soil physical properties – study results conducted in Poland and Japan, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 21
 44. 2018, Crop response to combined action of drought and other abiotic stresses, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 31
 45. 2018, Effect of Changes in Light Intensity on the Growth, Photosynthetic Activity, and Fatty Acid Profile of the Green-Yellow Alga Eustigmatos magnus, 37th International Conterence of the Polish Phycological Society - Green Future: Algae - Applications and Perspective, Kraków 22-25.05.2018, str. 71
 46. 2018, The functioning of Festuca arundinacea and Lolium perenne under drought is improved to a different extend by the previous exposure to water deficit, Environmental and Experimental Botany, 156: 271-278
 47. 2018, Photosynthesis performance under combined action of drought and other abiotic stresses, International Conference VISCEA - Plant Abiotic Stress Tolerance V, Wiedeń, Austria, 5-6.07.2018,
 48. 2018, Plant response to drought and accompanied abiotic stresses, 11th International Conference Plant Functioning under Environmental Stress, Kraków 12-15.09.2018,
 49. 2018, Plant water status and root system response of NILs lines under combined aluminium toxicity and drought stress, 10th International Symposium on Plant-Soil Interactions at Low pH, Putrajaya, Malaysia, 25-28.06.2018,
 50. 2017, Aluminium toxicity to plants as influenced by the properties of the root growth environment affected by other co-stresors: A review, Reviews of Environmental Contamination and Toxicology Volume 243, 243: 1-26
 51. 2017, Differences in size and architecture of the potato cultivars root system and their tolerance to drought stress, Plant Soil and Environment, 63(4): 159–164
 52. 2017, Water relations in al-sensitive and al-tolerant wheat under combined drought stress and aluminium toxicity, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 75-76
 53. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 54. 2017, Wpływ jednoczesnego stresu suszy i toksyczności glinu na pobór wody przez prawie izogeniczne linie pszenicy, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 23
 55. 2017, Impact of biochar and compost mixture on available water holding capacity and bulk density, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 349
 56. 2017, Wpływ toksyczności glinu i podwyższonej temperatury na funkcjonowanie pszenicy w stresie suszy, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 , str. 66
 57. 2016, Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L., International Agrophysics, 30(3): 285-292
 58. 2016, Transgenerational effects of temporal drought stress on spring barley morphology and functioning, Environmental and Experimental Botany, 131: 120-127
 59. 2016, Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response, Algal Research, 16: 245-254
 60. 2016, Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem?, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 10-10
 61. 2016, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients concentrations in soil solution at different soil water potentials, Acta Agrophysica, 23(1): 97-104
 62. 2016, The effect of supplementary red and blue light on the growth of lettuce under white fluorescent lamps, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 46-47
 63. 2015, „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody., 2015, P.56, 96-96
 64. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 65. 2015, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials., 2015
 66. 2015, Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności., 2015, 27-27
 67. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 68. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 69. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 70. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 71. 2015, Plant drought memory as potential tool for improving drought tolerance., 2015, 56-57
 72. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 73. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 74. 2014, Physiological responses of cucumber plants with partial rootzone drying, 2014, 125-126
 75. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 76. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 77. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 78. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
 79. 2014, The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat., Plant and Soil, 2014, 375(1-2): 229-240
 80. 2013, Wpływ zlokalizowanego nawożenia oraz stanu zagęszczenia gleby na pobieranie wody i składników mineralnych przez kukurydzę, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2013, (3): 1-103
 81. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 82. 2013, Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review, International Agrophysics, 2013, 27(4): 463-477
 83. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 84. 2013, Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater, International Agrophysics, 2013, 27(3): 299-304
 85. 2013, The effect of droughts on spring barley root system, 2013, 99-99
 86. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 87. 2013, Abiotic stresses: drought and high temperature, 2013, 30-30
 88. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
 89. 2011, Laboratory experiment on CO2 production and dehydrogenase activity in compacted soil under row fertilized maize, 2011, 29-30
 90. 2011, Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 347-354
 91. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 92. 2011, Effect of aggregate size on water movement in soils., International Agrophysics, 2011, 25(1): 53-58
 93. 2011, Effect of soil compaction on dehydrogenase activity in bulk soil and rhizosphere, International Agrophysics, 2011, 25(1): 47-51
 94. 2010, Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 113-120
 95. 2009, Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 96. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 97. 2009, Image analysis for soil macropore characterization. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 98. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 99. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 100. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 101. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 102. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 103. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 104. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 105. 2008, Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management., 2008
 106. 2008, The influence of various concentrations of lead and cadmium on early growth of maize and ryegrass-plants., 2008
 107. 2008, Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 108. 2008, Effect of various concentrations of lead and cadmium on elary growth of maize., Acta Agrophysica, 2008, 158, Vol. 11(3), 715-723
 109. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 110. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 111. 2007, The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis., Soil & Tillage Research, 97 (2007), 239-246
 112. 2007, Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 1, 1-8
 113. 2007, The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 137-142
 114. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 115. 2007, The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil., 2007
 116. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 117. 2006, Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods, Soil & Tillage Research, 2006, 89, 210-220
 118. 2005, Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 119. 2005, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na zagęszczenie gleby przy użyciu modelu SOCOMO., Acta Agrophysica, 2005, 127, 6(3), 753-759
 120. 2005, Effect of organic carbon content on the compactibility and penetration resistance of two soils formed from loess., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 345-350
 121. 2004, The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 122. 2004, Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 123. 2004, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby, 2004
 124. 2004, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na naprężenia w glebie z użyciem modelu SOCOMO, 2004
 125. 2004, Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 126. 2004, Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI, 2004
 127. 2004, Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI, 2004
 128. 2004, Water infiltration as affected by tillage methods, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 129. 2003, The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration., 2003
 130. 2002, Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction., 2002
 131. 2002, Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions., Acta Agrophysica, 2002, 78, 199-208
 132. 2002, Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 151-157
 133. 2002, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses., Advances in Geoecology, 2002, 351-358
 134. 2002, Response of structure to simulated trampling of woodland soil., Advances in Geoecology, 2002, 133-140
 135. 2001, Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 101-107
 136. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 88-92
 137. 2000, Temperature of sloping vineyard with and without grass cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 82-83
 138. 2000, Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 80-81
 139. 2000, Response of structure to trampling of woodland soil., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 42
 140. 2000, Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 27
 141. 2000, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses., International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001, 2001, 11
 142. 2000, Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 168-170
 143. 2000, Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy., 2000
 144. 2000, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych., 2000
 145. 2000, The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat., 2000
 146. 2000, Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils., Polish Journal of Soil Science, 2000, XXXIII, 1, 1-8
 147. 1999, Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby., 1999
 148. 1999, Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength., 1999
 149. 1999, Wpływ wilgotności i gęstości na zwięzłość dwu gleb lessowych. The effect of soil water content and bulk density on penetration resistance of two loess soils., 1999
 150. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w glebach lessowych na ich podatność na zagęszczenie. Influence of humus content in loess soil on their compactability., 1999
 151. 1999, Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters., 1999
 152. 1999, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 1999
 153. 1999, Wpływ zagęszczenia i uwilgotnienia gleby na jej przewodnictwo temperaturowe., 1999
 154. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczanie., Acta Agrophysica, 1999, 23, 235-244
 155. 1998, Aparatura do pomiarów wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych oraz oporu penetrometrycznego gleby., 1998
 156. 1997, Pomiary oporu penetrometrycznego gleby i wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 99-100, 1997.
X