Szypłowska Agnieszka

Szypłowska Agnieszka

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Szypłowska Agnieszka
Nr pokoju: 203
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 199

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Zainteresowania

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2007   Mgr fizyki, specjalność fizyka teoretyczna
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Czarne dziury w teoriach unifikacyjnych”
 • 2011    Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Pola materii w czasoprzestrzeniach unifikacyjnych czarnych dziur”

Publikacje pracownika

 1. 2023, Prototype of a sensor for measuring moisture of a single rapeseed (Brassica napus L.) using microwave reflectometry, Measurement, 214, 112787, DOI: 10.1016/j.measurement.2023.112787
 2. 2023, Complex Dielectric Permittivity Spectrum of Different Type of Soil and Selected Agricultural Raw Material in Relation to Density and Moisture Content, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 21-21
 3. 2023, System for Complex Permittivity Spectrum Measurements in the Radio and Microwave Frequency Range for Powdery, Liquid and Solid Materials, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 35-35
 4. 2023, Influence of Temperature on Soil Dielectric Spectra in the 20 MHz – 3 GHz Frequency Range, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2023.3313235
 5. 2023, Development of the system for complex permittivity spectrum measurements in the radio and microwave frequency range, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 74-74
 6. 2023, Wireless IoT probe for soil moisture and salinity estimation based on dielectric spectrum measurements, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 76-76
 7. 2023, Dielectric measurements of moisture and temperature of the surface layer of the soil profile, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 139-139
 8. 2023, Influence of soil density on complex dielectric permittivity spectrum measurements, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 148-148
 9. 2023, Determination of dielectric permittivity spectrum in 10-500 MHz range as a function of moisture content for selected seed species, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 150-150
 10. 2023, Method for determining the sensitivity zone of a two-rod TDR soil moisture probe based on the module of the reflection coefficient spectrum, 14th ISEMA Conference Down Under 2023, Brisbane, Australia, 25-29 września 2023 r., ISEMA2023 1570940622; 1-3
 11. 2023, The complex dielectric permittivity spectrum of different types of soil after compaction, 14th ISEMA Conference Down Under 2023, Brisbane, Australia, 25-29 września 2023 r., ISEMA2023 1570940880; 1-3
 12. 2023, Contacting Electromagnetic Sensors for Determination of Soil Moisture, XXXVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS 2023), Sapporo, Japan, 19-26 August 2023, 1-4
 13. 2023, Temperature dependence of dielectric soil moisture measurement in an Internet of Things system – a case study, International Agrophysics, 37, 443-449; DOI: 10.31545/intagr/177243
 14. 2022, Point measurements of soil moisture using TDR technique – comparison of probes, 9th International Symposium on Sensor Science; Warszawa 20-22.06.2022,
 15. 2022, Selected issues on electromagnetic standardization of soil moisture, 9th International Symposium on Sensor Science; Warszawa 20-22.06.2022,
 16. 2022, Spektroskopia dielektryczna gleby – techniki pomiarowe i zastosowania, XII Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI 2022; Lublin, 10-11.03.2022,
 17. 2022, Complex Dielectric Permittivity Spectra of Rapeseed in the 20 MHz–3 GHz Frequency Range, Materials, 15(14), 4844; DOI: 10.3390/ma15144844
 18. 2022, A Framework for Standardizing Electromagnetic Water Content Sensor Assessment using Granular Porous Media, EGU General Assembly, 23-27.05.2022 , EGU22-6597; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-6597
 19. 2022, Soil moisture probes for mobile irrigation machines, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-8405; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-8405
 20. 2022, New approach to water content measurements in soil core using microwave probing, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-1350; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-1350
 21. 2022, The influence of temperature on soil complex dielectric permittivity in the 0.02 – 3 GHz frequency range, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-4330; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-4330
 22. 2022, Validation of profile probe for measurement of soil moisture in an Internet of Things system, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-5693; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-5693
 23. 2022, Measurement of Soil Dielectric Permittivity Spectra at Various Temperatures, 24th International Microwave and Radar Conference (MIKON); Gdańsk,12-14.09.2022, str. 1-3
 24. 2022, Widmo przenikalności elektrycznej wybranych gleb w zależności od gęstości i wilgotności, Konferencja "Synergia Nauki i Przemysłu. Wyzwania XXI wieku. Nauka - Przemysł - Biznes"; Chełm, 23-25.11.2022, str. 89-90
 25. 2022, System do pomiaru widmoa zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości radiowych i mikrofalowych, Konferencja "Synergia Nauki i Przemysłu. Wyzwania XXI wieku. Nauka - Przemysł - Biznes"; Chełm, 23-25.11.2022, str. 91-92
 26. 2022, Measurements of soil moisture with a dagger probe using the FDR technique, 10th International Conference Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection ELMECO-10; Lublin, 26-27.05.2022, str. 32
 27. 2022, Application of dielectric spectroscopy for soil moisture measurements, Webinar at Sathyabama Institute of Science and Technology; India, 2.02.2022,
 28. 2022, Dielectric soil moisture sensors – present state and prospects, Agricultural Soil and Water Processes and Efficient Utilization of Resources Symposium, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, China; 8.11.2022,
 29. 2021, Application of a dagger probe for soil dielectric permittivity measurement by TDR, Measurement, 178; DOI: 10.1016/j.measurement.2021.109368
 30. 2021, Dynamics of Volumetric Moisture in Sand Caused by Injection Irrigation—Physical Model, Water, 13(11), 1603; str. 1-21, DOI:10.3390/w13111603
 31. 2021, Dielectric models for moisture determination of soils with variable organic matter content, Geoderma, 401; DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115288
 32. 2021, Analysis of the need for soil moisture, salinity and temperature sensing in agriculture: a case study in Poland, Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-021-96182-1
 33. 2021, Dielectric spectroscopy of rapeseed, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 72
 34. 2021, Testing the feasibility of detecting soil contamination using dielectric sensors, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 124
 35. 2021, Measurement of soil moisture by the TDR method with the use of a dagger probe, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 146
 36. 2021, Application of the Internet of Things to the monitoring and visualization of soil profile moisture, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 205
 37. 2021, Temperature Dependence of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra in 0.02 – 3 GHz Frequency Range, 2021 ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings November 7-10, 2021 Salt Lake City, Utah, str. 1-14
 38. 2021, New dielectric models for soil moisture determination, International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, Lublin, 30.09.2021, Str. 1-12
 39. 2021, A Multi-rod Probe for Soil Dielectric-Spectrum Measurements, International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, Lublin, 30.09.2021, str. 1-21
 40. 2021, The Three-Rod Probe For Soil Moisture Gradient Measurements, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 41. 2021, The use of a symmetrical signal to measure soil moisture, selected technical aspects, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 42. 2021, Relations Between Dielectric Permittivity and Volumetric Water Content of Living Soil, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 43. 2021, Towards standardization of electromagnetic soil moisture measurements, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 44. 2021, Measurement Repeatability in Broadband Soil-Dielectric-Spectrum Characterization, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 45. 2021, Accuracy-Enhanced Dielectric System for Solution Measurement, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 46. 2021, The use of time domain dielectric methods to determine and monitor process dynamics in granular and porous materials, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 47. 2021, Measurement of soil moisture distribution in small volumes, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 48. 2021, Dielectric spectroscopy of soils for soil moisture determination, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 49. 2021, Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności gleby, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-10
 50. 2021, Szerokopasmowy pomiar widma dielektrycznego gleby, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-14
 51. 2021, Profilowy pomiar wilgotności gleby czujnikiem transmisyjnym z sygnałem symetrycznym, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, Str. 1-29
 52. 2021, Czujnik wilgotności i zasolenia gleby wykorzystujący szerokopasmową reflektometrię częstotliwościową, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-12
 53. 2021, Broadband measurement of soil dielectric permittivity, URSI GASS 2021, Rome, Italy, 28 August - 4 September 2021, str. 1-3
 54. 2021, Segmented linear calibration function for soil moisture estimation using microwave dielectric measurements, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 75-75
 55. 2020, Application of a Monopole Antenna Probe with an Optimized Flange Diameter for TDR Soil Moisture Measurement, Sensors, 20(8), 2374; DOI: 10.3390/s20082374
 56. 2020, Dielectric Properties of Glass Beads with Talc as a Reference Material for Calibration and Verification of Dielectric Methods and Devices for Measuring Soil Moisture, Materials, 13(8), 1968, DOI: 10.3390/ma13081968
 57. 2020, A modified dielectric probe for increased measurement volume of soil water content, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-17909
 58. 2020, Combined vector network analyzer and impedance analyzer for broadband determination of complex permittivity spectrum of glass beads with talc, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-21613
 59. 2020, Wireless IoT communication module with low power consumption for a soil moisture and salinity sensor, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 15-19
 60. 2020, Dependence of profile probe sensitivity zone on probe diameters, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 110-112
 61. 2020, Error Correction in Variable-Temperature Characterization of Material Complex Dielectric Spectrum, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 116-118
 62. 2020, Soil Aquametry and Electromagnetic Metrology, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 171-174
 63. 2020, Evaluation of a Multi-Rod Probe Performance for Accurate Measurements of Soil Water Content, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 160-162
 64. 2020, Wideband Characterization of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectrum, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 167-170
 65. 2020, Time domain transmission sensor for soil moisture profile probe, selected technical aspects, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 157-159
 66. 2020, A Modified Open-Ended Probe as a Reliable Tool for Measurements of Soil Water Content, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 163-166
 67. 2019, One-Port Vector Network Analyzer Characterization of Soil Dielectric Spectrum, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2018.2886474
 68. 2019, A Seven-Rod Dielectric Sensor for Determination of Soil Moisture in Well-Defined Sample Volumes, Sensors, 19(7), 1946, str. 1-12, DOI: 10.3390/s19071646
 69. 2019, Verification of soil salinity index model based on 0.02–3 GHz complex dielectric permittivity spectrum measurements, Journal of Hydrology, 574, str. 517-528, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.066
 70. 2019, Study of measurement repeatability in vector-network-analyzercharacterization of soil complex dielectric-spectrum, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-9101-1
 71. 2019, Influence of soil moisture, salinity and texture on broadband complexdielectric permittivity spectra, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13796-1
 72. 2019, Estimation of the sensitivity zone of an eight-rod TDR probe, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13859
 73. 2019, Sensitivity volume of monopole antenna for determining soil dielectric permittivity spectrum, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13941
 74. 2019, Impact of soil salinity, texture and measurement frequency on the relations between soil moisture and 20 MHz–3 GHz dielectric permittivity spectrum for soils of medium texture, Journal of Hydrology, 579,(124155), DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.124155
 75. 2019, An open-ended probe with an antenna for the measurement of the water content in the soil, Computers and Electronics in Agriculture, 167(105042), str. 1-8, DOI: 10.1016/j.compag.2019.105042
 76. 2019, Penetration Depth of a Soil Moisture Profile Probe Working in Time-Domain Transmission Mode, Sensors, DOI: 10.3390/s19245485
 77. 2019, Reference dielectric measurement system as a tool for verification of soil moisture – dielectric permittivity calibration functions, International Scientific Seminar "Coaxial dielectric measurements", Marseille, France, 10.07.2019 r.,
 78. 2019, Dielectric measurements for soil moisture estimation, Scientific Workshop in Tokai University, Physics Department, Shonan Campus, Hiratsuka, Japan, 18.11.2019,
 79. 2019, Seven-rod dielectric sensor for determination of soil moisture in small volumes, 7th International Symposium on Sensor Science, Napoli, Italy 09-11.05.2019,
 80. 2019, Reference dielectric measurement system as a tool for verification of soil moisture – dielectric permittivity calibration functions, International Scientific Workshop "Dielectric Instrumentation and Measurements for Water Content and Property Determination", Institute of Water Saving Agriculture in Arid Areas of China (IWSA), Yangling, Shaanxi Province, China; 06.09.2019 r.,
 81. 2019, Standardization of electromagnetic measurements of soil moisture – BDS & Soil, International Scientific Seminar "Coaxial dielectric measurements", Marseille, France, 10.07.2019 r.,
 82. 2018, Evaluation of Apple Maturity with Two Types of Dielectric Probes, Sensors, 18(1); DOI: 10.3390/s18010121
 83. 2018, Impact of Soil Salinity on the Relation Between Soil Moisture and Dielectric Permittivity, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 14-16
 84. 2018, Estimation of Electromagnetic Sensor Measurement Volume Using Combined 3D EM Simulation and Electronic Design Software, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 41-43
 85. 2018, The Calibration-Free Method for Determining Dielectric Permittivity Spectrum, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 50-52
 86. 2018, A Multiconductor Probe for Broadband Dielectric-Spectrum Measurements, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 77-81
 87. 2018, Comparison between Coaxial Transmission Line Methods by Measurement of Porous Clay Samples of Varying Moisture Content, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 110-114
 88. 2018, The Effect of Storage Time on Dielectric Properties of Pasteurized Milks and Yoghurt, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 118-120
 89. 2018, Novel TDR Probe for Monitoring Moisture Distribution in Soil Profile – Electromagnetic Simulations, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 121-123
 90. 2018, Investigation of Material Properties of POM-C with Regard to its Suitability as a Casing Material for a Time Domain Transmission Profile Probe, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 140-142
 91. 2018, Combined frequency and time domain electromagnetic simulations of a transmission mode soil moisture probe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 58
 92. 2018, Soil salinity assessment with the use of dielectric spectrum at radio and microwave frequencies, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 71
 93. 2018, Three rod TDR probe for measurement of soil moisture distribution, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 95
 94. 2018, Electromagnetic multi-simulation method for determining dielectric permittivity spectrum, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r. , Vol. 20, EGU2018-6861
 95. 2018, Validation of a new soil moisture profile probe operating with Time Domain Transmission Technique, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14070
 96. 2018, EM simulations of a novel three-rod dielectric probe for measurements of soil moisture gradient, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14349
 97. 2018, New TDT probe for soil moisture measurement at various soil-profile depths – numerical study of the sensor sensitivity zone, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6877-1
 98. 2017, 0.05–3 GHz VNA characterization of soil dielectric properties based on the multiline TRL calibration, Measurement Science and Technology, 28: 1-7
 99. 2017, Electromagnetic simulations for salinity index error estimation, Measurement Science and Technology, 28, 014012, 1-7
 100. 2017, Salinity index determination of porous materials using open-ended probes, Measurement Science and Technology, 28(1): 14006
 101. 2017, Dielectric relaxation mechanisms in silt loam soil determined from 0.05 – 3 GHz measurements, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 79-80
 102. 2017, Novel TDT Sensor for Soil Moisture Profile Probe, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 839
 103. 2017, Soil Dielectric-Spectrum Characterization Based on One-Port VNA Measurement System, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 811
 104. 2017, Wideband extraction of soil dielectric spectrum from vector-network-analyzer measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 105. 2017, Soil salinity characterization based on 0.05-3 GHz dielectric permittivity measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 106. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 98-98
 107. 2016, A Time-Domain Reflectometry Method with Variable Needle Pulse Width for Measuring the Dielectric Properties of Materials, Sensors, 16(2):191; DOI: 10.3390/s16020191
 108. 2016, Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra Determination Using Electrical Signal Reflections in Probes of Various Lengths, Vadose Zone Journal, 15(3); DOI: 10.2136/vzj2015.10.0135
 109. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, Food Control, 66: 116-129
 110. 2015, Determination of dielectric permittivity and electrical conductivity of soil samples of various water contents and salinities using broadband dielectric measurements., 2015
 111. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 112. 2015, Broadband Dielectric Measurements of Apple Fruits using Open-Ended Dielectric Probes., 2015, 126-126
 113. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 114. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 115. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 116. 2015, Detection of Atmospheric Water Deposits in Porous Media Using the TDR Technique., Sensors, 15(1): 8464-8480
 117. 2014, Charakterystyka temperaturowa przenikalności elektrycznej miodu akacjowego., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Rozdz.): 804-807
 118. 2014, Dielectric properties of juices and their variation over time during storage., 2014, P-31
 119. 2014, Soil bound water/free water temperature effect determined by time domain reflectometry., 2014, O-24
 120. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 121. 2014, Influence of soil electrical conductivity and dielectric dispersion parameters on time-amplitude characteristics of TDR reflectograms., 2014, P3-228
 122. 2014, Measurements of effective non-rainfall in soil with the use of time-domain reflectometry technique., 2014, Vol,16, EGU2014-1858
 123. 2014, A low-frequency sensor for determination of honey electrical properties in varying temperature conditions., Journal of Food Engineering, 2014, (138): 17-22
 124. 2014, Fizyczne metody badania gleb i środowiska przyrodniczego., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 197-209
 125. 2013, Właściwości elektryczne miodu – sensor, opis modelu teoretycznego i weryfikacja w zmiennych warunkach termicznych, 2013, 405-408
 126. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 127. 2013, Selected issues of the TDR based measurement of the soil apparent dielectric permittivity oriented to the evaluation of soil moisture, 2013, 169-173
 128. 2013, Wybrane zagadnienia techniczne w pomiarze wilgotności gleby metodą TDR, 2013, 315-316
 129. 2013, Badanie właściwości elektrycznych materiałów ciekłych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 2 MHz, 2013, 313-314
 130. 2013, Szerokopasmowe widma impedancji ciekłych materiałów pochodzenia rolniczego, 2013, 41-42
 131. 2013, Pomiary parametrów elektrycznych wodnych roztworów cukrów, 2013, 36-36
 132. 2013, Design and deployment of the TDR soil moisture monitoring system in Polesie National Park, 2013, 259-266
 133. 2013, Determinantion of the soil complex dielectric permittivity from the measured reflection coefficient – a multi-rod probe and FDR model calibration, 2013, 224-230
 134. 2013, Impedance spectroscopy as a potential tool for differentiation among selected food additives, 2013, 177-183
 135. 2013, Determination of optimal frequency ranges and geometrical parameters of custom FDR probes for soil salinity measurements using salinity index method, 2013, 94-101
 136. 2013, Aquametry in Agrophysics, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 17-45
 137. 2013, Application of a Coaxial-Like Sensor for Impedance Spectroscopy Measurements of Selected Low-Conductivity Liquids, Sensors, 2013, 1313301-13317
 138. 2013, Testing of principal component analysis for improving soil water content determination, 2013, 113-113
 139. 2013, Measurements of electrical parameters of carbohydrates’ aqueous solutions, 2013, 103-103
 140. 2013, Dielectric permittivity of liquids determined by a prototype transmission probe, 2013, 70-70
 141. 2013, Impedance spectroscopy measurements of liquid materials – sample agrophysical implementation, 2013, 65-65
 142. 2013, Reference materials in agrophysical broadband dielectric spectroscopy, 2013, 62-62
 143. 2013, Prototype of a miniature soil tensiometer, 2013, 61-61
 144. 2013, Equivalent circuits for modelling physicochemical properties of low-concentrated aqueous solutions of common food preservatives, 2013, 55-55
 145. 2013, Application of impedance spectroscopy from estimating electrical parameters of carbohydrates aqueous solutions, 2013, 47-47
 146. 2013, Interpreting impedance spectroscopy measurements using equivalent electrical circuits, 2013, 41-41
 147. 2012, Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych, LAB, 2012, 17(1): 6-14
 148. 2012, Nieniszczące szerokopasmowe pomiary właściwości elektrycznych gleby i materiałów roślinnych w celu oceny ich jakości, 2012, 9-10
 149. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 150. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 151. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 152. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 153. 2012, A TDR-Based Soil Moisture Monitoring System with Simultaneous Measurement of Soil Temperature and Electrical Conductivity, Sensors, 2012, 1213545-13566
 154. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 155. 2012, Dielectric spectroscopy in agrophysics., International Agrophysics, 2012, 26(2): 187-197
 156. 2011, Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 197(6): 1-87
X