Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Opiekun: prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha
e-mail: w.skierucha@ipan.lublin.pl

 

Profil badań

  • Zastosowanie technik pomiarowych szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do analizy efektów dyspersji dielektrycznej w glebie i materiałach pochodzenia rolniczego
  • Badania właściwości dielektrycznych materiałów i produktów pochodzenia rolniczego w celu oceny ich jakości
  • Opracowanie sensorów dielektrycznych do pomiaru zespolonej przenikalności dielektrycznej materiałów porowatych
  • Projektowanie i uruchamianie prototypów aparatury elektronicznej do pomiaru fizycznych właściwości materiałów porowatych

Analizy:

  • Badanie jakości materiałów i produktów rolniczych
  • Interpretacja zachowania się badanych obiektów w zmiennych warunkach klimatycznych
X