Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Badania

Laboratorium prowadzi badania wilgotności i zasolenia gleb z wykorzystaniem sensorów TDR (time domain reflektometrii) i FDR (frequency domain reflektometrii) własnej konstrukcji, a także konstruuje i rozwija prototypowe czujniki (jonoselektywne, potencjału redoks, wilgotności, zasolenia, natlenienia, itp.) służące do pomiaru właściwości fizycznych i chemicznych gleb i materiałów pochodzenia rolniczego.

X