Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Badania

W Laboratorium prowadzone są badania wilgotności i zasolenia obiektów przy wykorzystaniu czujników TDR (reflektometrii w domenie czasowej) i FDR (reflektometrii w domenie częstotliwości) , a także konstruowane i rozwijane są prototypowe czujniki (jonowo-selektywne, potencjału redoks, wilgotności,  natlenienia, itp.) służące do pomiaru właściwości fizycznych oraz chemicznych gleb i roślin.

X