Laboratorium Modelowania i Monitoringu Zmian Klimatu

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium Modelowania i Monitoringu Zmian Klimatu

Opiekun: dr hab. Jaromir Krzyszczak

e-mail: j.krzyszczak@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Monitorowanie parametrów środowiska przyrodniczego
  • Opracowywanie metodyk pomiarowych wodnych i cieplnych parametrów i charakterystyk ośrodków porowatych
  • Pomiary wodnych i cieplnych charakterystyk ośrodków porowatych
  • Opracowywanie metod oceny parametrów ośrodka glebowego

Analizy:

  • Określenie wodnych i termicznych cech ośrodków porowatych
  • Badanie bilansu cieplnego powierzchni czynnej
  • Modelowanie procesu przepływu masy i energii
X