Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Opiekun: prof. dr hab. Bogusław Usowicz

e-mail: b.usowicz@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Monitorowanie parametrów środowiska przyrodniczego
  • Opracowywanie metodyk pomiarowych wodnych i cieplnych parametrów i charakterystyk ośrodków porowatych
  • Pomiary wodnych i cieplnych charakterystyk ośrodków porowatych
  • Opracowywanie metod oceny parametrów ośrodka glebowego

Analizy:

  • Określenie wodnych i termicznych cech ośrodków porowatych
  • Badanie bilansu cieplnego powierzchni czynnej
  • Modelowanie procesu przepływu masy i energii
X