Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Oferta usług

  • Pomiar krzywych retencji wodnej materiałów porowatych
  • Pomiar współczynników transportu masy w materiałach porowatych
  • Pomiar współczynników transportu ciepła materiałów porowatych
  • Określenie bilansu cieplnego powierzchni czynnych
X