Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Badania

Laboratorium prowadzi badania wpływu wilgotności, potencjału wody glebowej, temperatury i koncentracji soli na warunki wzrostu i rozwoju roślin oraz na przebieg procesów wymiany masy i energii w profilu glebowym. W laboratorium wykonywane są pomiary wodnych i cieplnych charakterystyk gleby: krzywej retencji wodnej, współczynnika przewodnictwa wodnego i cieplnego oraz pojemności cieplnej. Prowadzony jest również monitoring wilgotności, temperatury, zasolenia gleby i strumienia ciepła w aspekcie opisu i modelowania procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera.

X