Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Oferta usług

  • Pomiar wilgotności, temperatury i zasolenia materiałów porowatych, szczególnie gleby, metodą reflektmetrii czasowej (TDR)
  • Systemy monitorowania parametrów fizycznych i chemicznych gleby z dostępem przez Internet
X