Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Oferta usług

  • Pomiar wilgotności, temperatury i zasolenia materiałów porowatych, szczególnie gleby, technikami spektroskopii dielektrycznej (reflektometrii czasowej – TDR oraz reflektometrii częstotliwościowej – FDR).
  • Projektowanie niestandardowych polowych systemów monitoringu parametrów fizykochemicznych gleby z dostępem przez Internet.
  • Projektowanie, wykonanie prototypów oraz testowanie czujników dielektrycznych wilgotności i zasolenia materiałów porowatych pochodzenia rolniczego (gleba, podłoża ogrodnicze, materiały rolnicze do produkcji żywności).
X