Kondracka Katarzyna

Kondracka Katarzyna

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2020, Impact of drought priming on two grass species, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 16
 2. 2019, Impact of stress memory on grass growt at water deficit conditions, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 30
 3. 2018, Crop Performance under Drought and Accompanied Abiotic Stresses, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 47-48
 4. 2018, Crop response to combined action of drought and other abiotic stresses, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 31
 5. 2018, The functioning of Festuca arundinacea and Lolium perenne under drought is improved to a different extend by the previous exposure to water deficit, Environmental and Experimental Botany, 156: 271-278
 6. 2018, Photosynthesis performance under combined action of drought and other abiotic stresses, International Conference VISCEA - Plant Abiotic Stress Tolerance V, Wiedeń, Austria, 5-6.07.2018,
 7. 2018, Plant response to drought and accompanied abiotic stresses, 11th International Conference Plant Functioning under Environmental Stress, Kraków 12-15.09.2018,
 8. 2017, Wpływ toksyczności glinu i podwyższonej temperatury na funkcjonowanie pszenicy w stresie suszy, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 , str. 66
 9. 2015, „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody., 2015, P.56, 96-96
 10. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 11. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 12. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 13. 2014, Wpływ stresu suszy na tempo fotosyntezy., 2014, 19-19
 14. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 15. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 16. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 17. 2013, Życie zaczyna się od korzeni, 2013
 18. 2013, Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review, International Agrophysics, 2013, 27(4): 463-477
 19. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 20. 2013, ZASTOSOWANIE FLUORESCENCJI CHLOROFILU W BADANIACH MATERIAŁU ROŚLINNEGO, 2013, 16-16
 21. 2013, Abiotic stresses: drought and high temperature, 2013, 30-30
X