Maksim Magdalena

Maksim Magdalena

Print Friendly, PDF & Email
mgr Maksim Magdalena
Nr pokoju: 113
E-mail: m.glowka@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 157

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Doniesienie konferencyjne z okresu studiów na KUL

  • Patrzylas P., Filipiuk P., Główka M., Skórzyńska-Polit E.: The activity of antioxidant enzymes in Phaseolus coccineus (L.) plants under heavy metal stress.  5th International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, Lublin, June 21-24, 2017, „Roślina źródłem materiału badawczego”, p. 116

Publikacje pracownika

  1. 2019, Rozproszenie energii wzbudzenia na sposób ciepła a wydajność fotosyntezy, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29 – 30 maja 2019 r.,
  2. 2020, Recycling of Energy Dissipated as Heat Accounts for High Activity of Photosystem II, Journal of Physical Chemistry Letters, 11: 3242−3248; DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c00486
  3. 2019, Monitorowanie zmian orientacji karotenoidów w błonach fotosyntetycznych z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 14
  4. 2019, Czy zmiany orientacji karotenoidów w błonach fotosyntetycznych mogą być monitorowane z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej?, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29 – 30 maja 2019 r., str. 20
  5. 2018, Spektroskopia ramanowska w badaniach regulacji fazy świetlnej fotosyntezy, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 11
  6. 2018, Impact of Apple Pomace Additives to Soil on Growth of Broad Bean, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 25
  7. 2017, Aktywność antyoksydacyjna u roślin Phaseolus coccineus L. poddanych działaniu Cu i Cd, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 9
X