Skórzyńska-Polit Ewa

Skórzyńska-Polit Ewa

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2020, Analysis of the synthesis of indole-3-acetic acid by isolated strains wheat endophytic bacteria, Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering, str. 16
  2. 2017, Aktywność antyoksydacyjna u roślin Phaseolus coccineus L. poddanych działaniu Cu i Cd, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 9
X