Pytlak Anna

Pytlak Anna

Print Friendly, PDF & Email
dr Pytlak Anna
Nr pokoju: 215
E-mail: a.pytlak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 131

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego


Zainteresowania naukowe:

 • mikrobiologia środowiskowa – zastosowanie nowoczesnych metod identyfikacji i badania aktywności mikroorganizmów,
 • agrobiotechnologia – wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji biopreparatów wspierających produkcję rolniczą,
 • ochrona środowiska – badanie wpływu abiotycznych i biotycznych czynników na skład i aktywność metaboliczną mikrobiomów glebowych, z naciskiem na mikroorganizmy biorące udział w formowaniu i utlenianiu metanu.

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006   Mgr ochrony środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  Tytuł pracy pt.: „Okrzemki jako wskaźnik zasolenia i saprobii rzeki Świnki”
 • 2011   Dr nauk w zakresie biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  Tytuł pracy:  „Aktywność metanotroficzna i identyfikacja metanotrofów zasiedlających skały przywęglowe w różnych wyrobiskach górniczych kopalni Bogdanka”

Publikacje pracownika

 1. 2021, Influence of pipe material on biofilm microbial communities found in drinking water supply system, Environmental Research, 196, 110433; DOI: 10.1016/j.envres.2020.110433
 2. 2021, Methanotroph-derived bacteriohopanepolyol signatures in sediments covering Miocene brown coal deposits, International Journal of Coal Geology, 242, 103759; DOI: 10.1016/j.coal.2021.103759
 3. 2021, Methane uptake potential of biochars produced from selected plant wastes, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 22
 4. 2021, A survey of greenhouse gases production in central European lignites, Science of the Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149551
 5. 2021, Microbial Involvement in Carbon Transformation via CH4 and CO2 in Saline Sedimentary Pool, Biology, 10(8), 792; DOI: 10.3390/biology10080792
 6. 2020, Water-induced molecular changes of hard coals and lignites, International Journal of Coal Geology, DOI: 10.1016/j.coal.2020.103481
 7. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138921
 8. 2020, New biochars from raspberry and potato stems absorb more methane than wood offcuts and sunflower husk biochars, International Agrophysics, 34(3): 355–364; DOI: 10.31545/intagr/126762
 9. 2020, Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin, International Journal of Coal Geology , 231: 103609; DOI: 10.1016/j.coal.2020.103609
 10. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering BIOTECH MEETING 2020, USA 18-19.11.2020, str. 19
 11. 2020, Analysis of the synthesis of indole-3-acetic acid by isolated strains wheat endophytic bacteria, Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering BIOTECH MEETING 2020, USA 18-19.11.2020, str. 16
 12. 2019, Stable carbon isotope and biomarker analyses of CH4 in Miocene lignites, Poland, ESIR Isotope Workschop XV, Lublin, Poland, 23-27 czerwca 2019 r.,
 13. 2019, Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 74
 14. 2019, Wpływ dodatku sulfonianu-2-brometanu na beztlenowy metabolizm społeczności mikroorganizmów, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 39
 15. 2019, Stymulacja metagenozy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 73
 16. 2019, Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community, International Journal of Molecular Sciences, 20(18) 4415, str. 1-20, DOI: 10.3390/ijms20184415
 17. 2018, Wykorzystanie konsorcjum mikroorganizmów do stymulacji metanogenezy węgli kopalnych, X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018, Lublin, 17-18.03.2018, 335
X