Stępniewska Z.

Stępniewska Z.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2018, Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals, International Agrophysics, 32(1): 101-110
  2. 2018, Wykorzystanie konsorcjum mikroorganizmów do stymulacji metanogenezy węgli kopalnych, X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018, Lublin, 17-18.03.2018, 335
X