Rafalska Adrianna

Rafalska Adrianna

Print Friendly, PDF & Email
Mgr inż. Rafalska Adrianna
Nr pokoju: 216
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 221

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Wybrane projekty naukowe:

  • 01.04.2022-31.03.2025 , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ERA-NET 2021, Joint Call on Circularity, Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności (ReLive). https://relive-era.net/ (Partner projektu) – Wykonawca

Publikacje pracownika

  1. 2023, Variation in methane uptake by grassland soils in the context of climate change – A review of effects and mechanisms, The Science of the Total Environment, 871, 162127, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.162127
  2. 2022, Emisja i pochłanianie metanu (CH4) przez gleby łąk i pastwisk w warunkach powodzi i suszy, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”, Lublin 12.05.2022, str. 37-38
  3. 2022, How can biochar affect greenhouse gas fluxes in agricultural soils?, 5th International Conference "Environmental Engineering and Design"; Zielona Góra, 13-14.10.2022 , str. 120-121
  4. 2022, Czynniki zwiększające i hamujące utlenianie metanu (CH4) w glebach użytkowanych rolniczo, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska", 21.10.2022, str. 26-27
  5. 2021, Soil microorganisms in forest gully soil show various activity along a topographical gradient, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 25
  6. 2021, Contrasting effects of forest type and stand age on soil microbial activities: Local-scale variability analysis, Biology, 10(9),850, str. 1-23, DOI: 10.3390/biology10090850
  7. 2021, How Can Litter Modify the Fluxes of CO2 and CH4 from Forest Soils? A Mini-Review, Forests, 12, 1276, str. 1-25, DOI: 10.3390/f12091276
X