Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Opiekun: dr inż. Agata Sochan

e-mail: a.sochan@ipan.lublin.pl

 

Do zadań Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych należą m.in.:

  • opracowywanie metodyk oraz ich walidacja dla wybranych optycznych technik pomiarowych w odniesieniu do określonych obiektów badawczych (biologicznych i nie biologicznych)
  • prowadzenie badań z zakresu wykorzystania wybranych optycznych technik pomiarowych do opisu rozbryzgu, stabilności układów koloidalnych, solubilizacji oraz właściwości powierzchniowych cząstek i bakterii (patrz Badania)
  • Prowadzenie pomiarów (patrz Oferta usług)

Pełny zakres badań znajduje się na stronie Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego.

X