Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Oferta usług

Pomiary:

  • rozkładu granulometrycznego (tekstura, uziarnienie, skład granulometryczny) gleb i innych materiałów ziarnistych metodą dyfrakcji laserowej w zakresie 0,02 mm ÷ 2 mm („na mokro” i „na sucho”);
  • rozkładu wielkości cząstek metodą PCS (Photon Correlation Spectroscopy) zakresie 0,6 nm – 6 μm;
  • dynamiki procesu dyspergowania i/lub agregacji w ośrodkach wodnych i niewodnych;
  • wielkości oraz rozkładu wielkości cząstek metodą mikroskopii optycznej w zakresie 1 mm – 2 cm;
  • kształtu cząstek (opisanego różnymi parametrami) metodą mikroskopii optycznej w zakresie 2 mm – 2 cm;
  • potencjału elektrokinetycznego (zeta, dzeta) metodą LDV (Laser Doppler Velocimetry cząstek z zakresu wielkości 0,6 nm – 10 μm.

Wszystkie powyższe pomiary możliwe są z bardzo małych objętości próbek.

X